Zoekfilters

Auteur
I. Stigter (6)
Helene Bakker-Renes (5)
A.J. van Berkel & M.C.... (2)
» Toon alle opties (2)
Verschijningsjaar
2008 (9)
2009 (5)
2010 (3)
Verschijningsvorm
Hardcover (8)
Hardback (7)
Paperback / softback (6)

(23)

15,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 14,25
+
Bestel

Disco 1 Werkschrift Nieuwe Herziene Druk / Druk 4

Paperback / softback || Caroline Fisser & Prim Verhoeven || Primavera Pers

In de herziene druk van Disco 1 is o.a. de grammatica-uitleg verbeterd en zijn achterin overzichten van de basiswoorden per les opgenomen. Aan de Latijnse teksten zelf is niets veranderd. De belangrijkste veranderingen zijn doorgevoerd in het Werkschrift: de oefeningen sluiten nu beter aan op de grammaticale lijn en tevens is de nummering overzichtelijker. Dit nieuwe werkschrift heeft een genaaide rug: kan niet stuk, en door een speciale lijm ligt het goed open.

37,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 35,15
+
Bestel

Taalatelier Moeilijke teksten

Hardcover || M. Pulles & H.M. Feenstra || Uitgeverij Betelgeuze

Op school moeten leerlingen/studenten steeds meer lezen. Bij elk vak wordende teksten langer en moeilijker. Toch moeten ze goed gelezen worden ombijvoorbeeld proefwerken en huiswerk te kunnen leren. In TaalatelierMoeilijke teksten wordt geleerd hoe deze moeilijke teksten aan te pakkendoor het gebruik van een paar leesstrategieën tegelijk.Taalatelier is een uitgave ontwikkeld voor de ondersteuning van leerlingenin de onderbouw VO en groep 8 van het PO bij het leren uitvoeren vanfunctionele ta...

19,85
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 18,86
+
Bestel

Opstapboek 1 Leenwoorden (Heruitgave)

Hardback || A.J. van Berkel & M.C.L.F. Hoeks-Mentjens || Uitgeverij Betelgeuze

De Opstapserie is gericht op (dyslectische) leerlingen die moeite hebben methet aanleren van het Engels, Frans en/of Duits. De bekende auteurs Ans vanBerkel en Rinie Hoeks-Mentjens hebben deze methode speciaal ontwikkeld voorleerlingen van de hoogste groepen van het basisonderwijs (PO) en deonderbouw van het voortgezet onderwijs (VO).Opstap Engels Leenwoorden behandelt woorden die in het Nederlands zijnovergenomen. Voorbeelden: milkshake, flat en hockey. Deze voorkennis maakthet voor hen makk...

8,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 8,08
+
Bestel

Taalatelier Werkboek

Paperback / softback || I. Stigter || Uitgeverij Betelgeuze B.V.

Vaak lees je op school teksten met veel moeilijke, onbekende woorden. Detekst is dan moeilijk te begrijpen. Als je de belangrijke woorden in eentekst kent, snap je de tekst beter. In deze taak ga je daarom leren welkewoorden in een tekst belangrijk zijn. Die woorden hebben je specialeaandacht nodig.Taalatelier is een uitgave ontwikkeld voor de ondersteuning van leerlingenin de onderbouw VO en groep 8 van het PO bij het leren uitvoeren vanfunctionele taken in de Nederlandse taal.

8,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 8,08
+
Bestel

Taalatelier / Eenvoudige teksten / deel Werboek / druk 1

Hardcover || I. Stigter || Uitgeverij Betelgeuze

In Taalatelier Lezen - Eenvoudige teksten wordt uitvoerig ingegaan op hetlezen van eenvoudige teksten. De leerling leert teksten lezen met een doel.Een gebruiksaanwijzing lees je om iets te weten, een tijdschrift lees jevoor je plezier en aantekeningen omdat je een proefwerk moet leren. Als mendoelgericht een tekst leest, wordt een tekst vaak eenvoudiger.Taalatelier is een uitgave ontwikkeld voor de ondersteuning van leerlingenin de onderbouw VO en groep 8 van het PO bij het leren uitvoeren v...

8,75
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 8,31
+
Bestel

Taalatelier Woordsoorten basiscursus grammatica Werkboek

Paperback / softback || Helene Bakker-Renes || Uitgeverij Betelgeuze

Woordsoorten, het eerste deel van Taalatelier Grammatica begint met een

uitleg van wat grammatica is. Daarna volgen 9 taken; voor iedere woordsoort

één taak. Iedere taak bestaat uit 5 onderdelen: test jezelf; uitleg;

opdrachten; toepassing; wat heb je nu geleerd?

Er wordt ingegaan op de vraag 'Waarom moet ik het weten, wat heeft het voor

zin om woordsoorten te kennen?' Bij elke woordsoort wordt namelijk ingegaan

op de toepassing ervan bij spelling en bij Engels, Frans en Duits.

Taalatelier is een ...

8,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 8,08
+
Bestel

Taalatelier Moeilijke teksten Werkboek

Paperback / softback || Hilde Hacquebord, H. Bakker-Renes & T. Fennis-Poort || Uitgeverij Betelgeuze

Op school moeten leerlingen/studenten steeds meer lezen. Bij elk vak wordende teksten langer en moeilijker. Toch moeten ze goed gelezen worden ombijvoorbeeld proefwerken en huiswerk te kunnen leren. In TaalatelierMoeilijke teksten wordt geleerd hoe deze moeilijke teksten aan te pakkendoor het gebruik van een paar leesstrategieën tegelijk.Taalatelier is een uitgave ontwikkeld voor de ondersteuning van leerlingenin de onderbouw VO en groep 8 van het PO bij het leren uitvoeren vanfunctionele ta...

8,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 8,08
+
Bestel

Taalatelier Zinsdelen Werkboek

Hardcover || Helene Bakker-Renes || Uitgeverij Betelgeuze

Zinsdelen, het tweede deel van Taalatelier Basiscursus grammatica begint met een uitleg van wat grammatica is. Daarna volgen 9 taken; voor ieder zinsdeel één taak. Iedere taak bestaat uit 5 onderdelen: 1. test jezelf; 2. uitleg; 3. opdrachten; 4. toepassing; 5. wat heb je nu geleerd?. Leerlingen die bepaalde zinsdelen makkelijk kunnen vinden en niet bij alles uitleg (2) en oefenstof (3) nodig hebben, kunnen dat laten zien door de testen (1) goed te maken. Zij kunnen meteen doorgaan naar het...

37,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 35,15
+
Bestel

Taalatelier Exacte vakken Docentenboek

Hardback || Yvonne Dijkstra & J. Prenger || Uitgeverij Betelgeuze

Dit deel van Taalatelier staat geheel in het teken van lezen bij de exacte vakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie). De exacte vakken zijn in de loop der jaren steeds taliger geworden, en leerlingen die op het talige vlak niet mee kunnen komen, missen soms de boot. Dit deel biedt genoeg oefenmateriaal om de leesvaardigheid van juist díé leerlingen te vergroten.

8,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 8,08
+
Bestel

Taalatelier Exacte vakken Werkboek

Hardback || Yvonne Dijkstra & J. Prenger || Uitgeverij Betelgeuze

Dit deel van Taalatelier staat geheel in het teken van lezen bij de exacte vakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie). De exacte vakken zijn in de loop der jaren steeds taliger geworden, en leerlingen die op het talige vlak niet mee kunnen komen, missen soms de boot. Dit deel biedt genoeg oefenmateriaal om de leesvaardigheid van juist díé leerlingen te vergroten.