(125)

24,90
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 23,66
+
Bestel

Ridders in de Lage Landen

800 jaar Duitse rdderorde

Paperback / softback || Michel van der Eycken || Sterck & De Vreese

De beroemde cisterciënzermonnik Bernardus van Clairvaux legde in zijn De laude novae militiae omstreeks 1130 de theoretische en theologische basis voor het ontstaan van de ridderorden. Ze hingen allemaal andere regels aan, maar hadden wel een gemeenschappelijk ideaal: de verdediging van het christendom. We volgen het spoor van de ridders: van de uitzichtloze gevechten voor de poorten van Jeruzalem tot de onfortuinlijke nederlaag op het bevroren Peipusmeer in Rusland waar de Orde haar oostwaa...

69,99
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 66,49
+
Bestel

Het strijdtoneel van Europa (1648-1815)

De Zuidelijke Nederlanden onder Spaans, Oostenrijks en Frans bewind

Hardback || Edward De Maesschalck || Davidsfonds

In de geschiedschrijving van de Zuidelijke Nederlanden, het latere België, blijft de periode sinds de afscheiding van Nederland (1648) tot aan de Slag bij Waterloo (1815) doorgaans onderbelicht. Rampen en oorlog teisterden het land, dat machteloos opeenvolgende buitenlandse regimes moest doorstaan.

Toch stammen de mooiste gebouwen in ons land vooral uit die periode. In die jaren verdubbelde haast de bevolking, werden de meeste grote steenwegen aangelegd, bloeide de kant- en katoenindustrie, ...

15,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 14,25
+
Bestel

Traktaat van de kampernoeljes, genaamd duivelsbrood. Een paddenstoelentraktaat uit de zeventiende eeuw

Paperback / softback || F. van Sterbeeck

In 1668 verscheen in Antwerpen het Traktaat van de kampernoeljes of duivelsbrood, geschreven door paddenstoelenliefhebber en -kenner pater Franciscus van Sterbeeck. De stad wemelde destijds van de Italiaanse kooplieden, die van huis uit dol waren op 'funghi'. Zij leerden Brabantse boeren paddenstoelen zoeken en zo ontstond een levendige handel met als centrum de paddenstoelenmarkt bij de Antwerpse Beurs. In zijn traktaat identificeert Van Sterbeeck eetbare en niet-eetbare soorten en beschrijf...

18,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 17,10
+
Bestel

Sociëteit van Essequebo

Paperback || Ruud Paesie || Boer, Den / De Ruiter

De maritieme geschiedenis van Middelburg kent een lange traditie van handels- en scheepvaartorganisaties, zoals de VOC, WIC en MCC. Minder bekend is de in 1771 opgerichte 'Societeyt ter Navigatie op Essequebo en annexe Rivieren'. Doorgaans afgekort tot Sociëteit van Essequebo (SvE).

De oprichting was het gevolg van een decennialange belangenstrijd tussen Amsterdam en Middelburg om de Zuid-Amerikaanse kolonie Essequebo en Demerary, het huidige Guyana. Om de Zeeuwse krachten te bundelen trok d...

56,99
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 54,14
+
Bestel

Gouden Eeuw Reeks Tranen van bloed

Paperback / softback || Peter de Cauwer || Amsterdam University Press

Het beleg van 's-Hertogenbosch en de veldtocht van 1629 staat in de Nederlandse geschiedschrijving te boek als een van de meest roemruchte gebeurtenissen van de Tachtigjarige Oorlog. Het beeld en de interpretaties van deze gebeurtenis zijn de afgelopen decennia nauwelijks veranderd. Toch bleven de internationale betekenis en het verhaal van de verl

30,99
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 29,44
+
Bestel

Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age Patronage in de Provincie

Paperback / softback || Coen Wilders || Amsterdam University Press

De machtspositie van Willem III (1650-1702) in de landgewesten Gelderland, Utrecht en Overijssel is een van de meest intrigerende aspecten van de politieke geschiedenis van de Republiek. Terwijl regenten de touwtjes doorgaans stevig in handen hadden, werd na het Rampjaar 1672 het staatsbestel in de landgewesten zo hervormd dat Oranje er welhaast koninklijke macht kreeg. Willem III mocht er vrijwel alle ambten vergeven en kreeg de bevoegdheid bestuurders te ontslaan die voorheen voor het leve...

63,95
Levertijd: 5 dagen
met 5% korting 60,75
+
Bestel

Mathias Starmans, bakker te Eys / Druk 2

Deel 3: de vrouwelijke lijn Crutz

Hardback || M.M.H. Starmans || Brave New Books

Dit is het derde en laatste deel van de genealogie van de familie Starmans. In dit deel wordt gekeken naar de vrouwelijke lijn Crutz, de achternaam van de vrouw van Mathias Starmans. Ook nu weer begeven we ons weer kris kras door Zuid-Limburg met uitstapjes naar Duitsland en België. Tot slot keren we terug naar het Eys van begin 17e eeuw en kijken we nogmaals naar de oorsprong van de naam Starmans.

24,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 23,70
+
Bestel

De Republiek der Letteren

De Europese intellectuele wereld 1500-1760

Hardcover || Hans Bots || Vantilt, Uitgeverij

Sinds de tijd van Erasmus duidt het begrip 'Republiek der Letteren' de virtuele gemeenschap van geletterden of geleerden aan, die in beginsel voor iedereen openstond en waarin nationale en confessionele grenzen zouden moeten worden overstegen en een gemeenschappelijke taal werd gehanteerd, aanvankelijk het Latijn en vanaf de zeventiende eeuw steeds vaker het Frans. Deze staat, die zich voornamelijk tot West-Europa beperkte, kende tot het midden van de achttiende eeuw een groot aantal afzonder...

25,99
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 24,69
+
Bestel

In de naam van oneindigheid

Paperback || Loren Graham & Jean-Michel Kantor || Amsterdam University Press

Een van de grootste wiskundige doorbraken in de twintigste eeuw, over het fenomeen 'oneindigheid', vond plaats in Rusland. Ondanks een zware concurrentiestrijd van Franse wiskundigen die zich verwoed op rationele oplossingen richtten, lieten de Russen zich leiden door de inzichten van een mystieke, verboden sekte, de Naamaanbidders, en kwamen tot de theorie die tot op de dag van vandaag geldt.

'In de naam van oneindigheid' vertelt het onvoorstelbare verhaal over de politieke strijd, de psycho...

19,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 18,53
+
Bestel

Brieven aan Theresia Allebé (1823-1901)

Hardcover || Leo van den Ende || Leo van den Ende

Brieven aan Theresia Allebé (1823-1901)

In het Stadsarchief Amsterdam bevindt zich een unieke collectie brieven aan Theresia Allebé uit de periode 1832 - 1877. Theresia’s vader, de Amsterdamse makelaar in granen Jacobus Allebé, trouwde in 1810 met Maria Herckenrath. Zij was de oudste dochter van de Monsterse baljuw en arts Gerardus Herckenrath. In 1827 overleed Maria. De toen vierjarige Theresia werd door vader Allebé toevertrouwd aan de zorgen van grootmoeder Herckenrath-Milius, als we...