Zoekfilters

Verschijningsjaar
2011 (2)
2015 (2)
2018 (2)
Verschijningsvorm
Paperback (8)
Paperback / softback (7)
Hardback (2)

(19)

56,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 54,10
+
Bestel

Onderwijs in bewegen / Druk 2

basisthema´s bewegingsonderwijs en sport op school

Paperback / softback || Harry Stegeman, Berend Brouwer & Chris Mooij || Bohn Stafleu van Loghum

Het vroegere vormingsvak lichamelijke opvoeding heeft zich in vijftig jaar tijd ontwikkeld tot een basisvak dat leerlingen voorbereidt op een zelfgekozen en zelfstandige deelname aan de wereld van sport en bewegen. Het begrip ‘bewegingscultuur’ doet zijn intrede.Dit boek behandelt een aantal basisthema’s in dit actuele ‘bewegingsonderwijs en sport op school’. Wat zijn de uitgangspunten en algemene doelstellingen, in welke context geef je onderwijs, waar krijg je als docent mee te ma...

17,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 17,05
+
Bestel

Opvoeden door stoeien / druk Heruitgave

Paperback || Yos Lotens

Stoeien is meer dan alleen een manier om je overtollige energie kwijt te raken. Het is een belangrijk aspect van de (bewegings)- opvoeding. Kinderen ontwikkelen al stoeiend hun motoriek en doen tegelijkertijd ervaringen op in de omgang met anderen. Ze leren hun emoties te beteugelen, vertrouwen te schenken en anderen te vertrouwen.

Stoeispelen zijn een verrijking van het bewegingsonderwijs binnen alle schoolmuren. Stoeien is een intensieve manier van bewegen die veel vraagt van de concentrat...

29,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 28,03
+
Bestel

Een pedagogisch sportklimaat / Druk 1

Het realiseren van een positieve clubcultuur

Paperback || Arnold Bronkhorst, Jens van der Kerk & Nicolette Schipper-van Veldhoven || Coutinho

Sportclubs worden steeds vaker als opvoedmilieus gezien. Op de sportclub worden normen en waarden overgedragen, wordt er geleerd hoe om te gaan met winst en verlies, en leren kinderen er samen te werken en afspraken na te komen. Een sociaal veilig en positief sportklimaat is daarom erg belangrijk.

Deze uitgave heeft als doel iedereen in de sport, van bestuurslid tot vrijwilliger, van kennis te voorzien om tot een pedagogisch sportklimaat te komen. Het boek bestaat uit vier delen. In deel I w...

29,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 28,45
+
Bestel

De organisatie van de sport in Vlaanderen (vierde herziene editie)

Paperback || Veerle de Bosscher & Paul de Knop || VUB Press

Sport verandert voortdurend. Dat geldt ook voor het sportbeleid en de processen die dit mee bepalen. Dit boek geeft een heldere update van de structuren die de sport organiseren in Vlaanderen. De auteurs bekijken welke rol de overheid en de private (georganiseerde) sportsector spelen. Ze richten hun blik ook op het nationale en internationale sportlandschap.'De organisatie van de sport' is een must have voor beleidsbetrokkenen, professionals en alle anderen die geïnteresseerd zijn in de orga...

47,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 45,55
+
Bestel

Sportspelen / Druk 2

betekenisvol leren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Paperback / softback || Jeroen Koekoek, Ivo Dokman & Wytse Walinga || Boom

Sportspelen is een boek over spelactiviteiten voor het onderwijs en de sport. Uitgangspunt is het leren spelen vanuit een spelgecentreerde benadering. Deelnemers leren in aangepaste spelsituaties passende tactische en technische vaardigheden, waardoor zowel het spelplezier als het speelniveau wordt vergroot. De speelmogelijkheden van de deelnemers staan hierbij centraal aan de hand van een methodisch aanbod van geschikte kern- en ondersteunende activiteiten. Met ruime aandacht voor speldidact...

31,30
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 29,74
+
Bestel

Leren in beweging

activiteiten bewegingsintegratie voor kleuters

Paperback / softback || Marie Vandebroek, Dorien Wassink & Cindy Rutten || Acco

Het belang van fysieke activiteit kan niemand ontkennen. Een fysiek actieve levensstijl draagt al van op zeer jonge leeftijd bij aan de gezondheid. Het boek Leren in beweging: activiteiten bewegingsintegratie voor kleuters wil kinderen meer laten bewegen (fysieke activiteitsgraad verhogen), beter laten bewegen en cognitieve doelen beter laten bereiken.

Het boek is een onmisbare activiteitenbundel voor iedereen die met kinderen werkt. Het is samengesteld voor kleuterleid(st)ers, leerkrachten li...

31,30
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 29,74
+
Bestel

Speel je vrij 2

praktijkboek balspelen

Hardcover || Leysen Hilde & Toon Dehandschutter || Acco

Speel je vrij! 2 is een vervolg op Speel je vrij! Praktijkboek balspelen. Het bevat veel nieuwe spelideeën voor de derde graad van de lagere school en het secundair onderwijs. Kio Rahi, Kho kho, eenvoudig flagball e.a. worden in spelreeksen aangeboden, van eenvoudig naar complex. Bij het samenstellen van dit praktijkboek stond de bekommernis om spelplezier en actieve deelname steeds voorop.

Net zoals in het eerste spelenboek kiezen de auteurs voluit voor een SpelenderWijs-aanpak, waarin bet...

36,05
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 34,25
+
Bestel

Speelkriebels voor kleuters

een ontwikkelingsgerichte kijk op bewegingsspelen voor 2,5- tot 6-jarigen

Paperback || Veerle Florquin & Els Bertrands || Acco

Speelkriebels voor kleuters bevat 200 inspirerende bewegingsspelen voor 2,5 tot 6-jarigen, waarvan 100 helemaal nieuw. Speelkriebels voor kleuters vertelt je hoe je een spel start en begeleidt, hoe je kleuters in kleine groepen zelfstandig laat spelen, hoe je jonge kinderen via bewegingsspel prikkelt tot ontwikkelen.

De spelen zijn daarom geordend volgens ontwikkelingskansen die in het theoretische deel verduidelijkt worden. Daarmee bieden de auteurs de achtergrond die je nodig hebt om het spe...

23,90
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 22,71
+
Bestel

Inspireren en bewegen

aan de slag met ondersteunende rollen in de lessen LO

Paperback || Leen Haerens, Veerle Permentier, Isabel Tallir & Stefanie Verstraete || Acco

Leerlingen geven aan dat ze meer inzicht in een beweging of spelvorm verwerven als ze anderen mogen observeren en de kans krijgen om elkaar feedback te geven, te coachen, aan te sturen, of te evalueren. Wanneer leerlingen elkaar coachen of feedback geven, of wanneer ze de rol van scheidsrechter of choreograaf opnemen, leren ze ook leiding nemen, constructief communiceren, en ze leren zich steeds beter inleven in de andere. Door het inzetten van ondersteunende rollen kunnen de lessen Lichameli...

120,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 114,00
+
Bestel

Wijs bewegen met kleuters

Paperback / softback || Delphine Berden, Marc Boone, Marc De Crits & Marleen Noerens