Zoekfilters

Verschijningsjaar
2007 (3)
2006 (2)
2011 (2)
» Toon alle opties (4)
Uitgever
Prosveta (20)

(24)

14,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 14,20
+
Bestel

Izvor De onzichtbare wereld / Druk 2

Paperback || Omraam Mikhaël Aïvanhov

Iedereen is - afhankelijk van zijn ontwikkelingsgraad - in zekere mate helderziend. Wie in contact wil treden met hemelse wezens, het goddelijk licht, zal zich moeten zuiveren, zijn bewust zijn verruimen en streven naar het

allerhoogste ideaal: ware broederschap onder de mensen.

14,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 14,20
+
Bestel

Izvor De mens verovert zijn bestemming

Paperback || Omraam Mikhaël Aïvanhov || Prosveta

Waarom is de een gezond, intelligent, rijk, machtig en beroemd, terwijl de ander juist gehandicapt is of beperkt? Omraam Mikhaël Aïvanhov openbaart kosmische wetten, helpt de kluwen van het bestaan te ontwarren en toont hoe je zelf

meester kunt worden over je lot.

14,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 14,20
+
Bestel

Izvor De dierenriem, sleutel tot mens en universum

Paperback || Omraam Mikhaël Aïvanhov || Prosveta

Geen astrologisch handboek, maar een handleiding waarmee we het wezen van het Boek der boeken, de dierenriem, kunnen begrijpen. De sterrenbeelden en de planeten stemmen overeen met even zoveel hiërogliefen, heilige karakters. Als we die ontcijferen, wordt ons zowel de schepping van de wereld als de mens geopenbaard: hun gemeenschappelijke evolutie, hun identiteit en hun structuur.

14,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 14,20
+
Bestel

Izvor Mystiek van man en vrouw / Druk 2

Hardcover || Omraam Mikhaël Aïvanhov

Het mannelijke en het vrouwelijke zijn de twee scheppingsprincipes die zich alom in het universum weerspiegelen. Overal in de natuur zijn deze twee aspecten werkzaam in verschillende vormen en dimensies.

14,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 14,20
+
Bestel

Izvor Subtiele centra van de mens

Hardcover || Omraam Mikhaël Aïvanhov || Prosveta

'Al duizenden jaren oefenen mensen zich in het vermeerderen en versterken van hun sensaties en waarnemingen via hun zintuigen, en dit spel op het klavier van de vijf zintuigen noemen ze cultuur en beschaving.

Dat is wel wat pover. Hoe verfijnd ze ook kunnen worden, de vijf zintuigen blijven altijd beperkt, omdat ze slechts behoren tot het fysieke vlak en zij zullen alleen maar het fysieke vlak verkennen. Zolang de mensen niet begrepen hebben dat er ook nog andere gebieden bestaan die ze kunne...

14,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 14,20
+
Bestel

Izvor Artistieke en spirituele schepping

Paperback / softback || Omraam Mikhaël Aïvanhov || Prosveta

'In ons onderricht is de idee van schepping essentieel', zegt Omraam Mikhaël Aïvanhov.

'Ieder mens heeft er behoefte aan om te scheppen, maar een ware creatie doet een beroep op elementen van spirituele aard. De kunstenaar die wil scheppen, dient zichzelf te overtreffen, te overstijgen en kan door gebed, meditatie, contemplatie elementen opvangen in de hogere gebieden.'

Dan ontdek je dat de wetten die de echte artistieke schepping bepalen, geen andere zijn dan de wetten achter de spirituele...

43,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 41,75
+
Bestel

Synopsis U bent goden

Hardback || Omraam Mikhaël Aïvanhov || Prosveta

Onder de boodschappers van God is Jezus de grootste revolutionair geweest, de eerste die alle oude gebruiken overtrad. Met zijn kruisiging heeft hij geboet voor zijn stoutmoedigheid om te zeggen dat hij Gods zoon was en dat alle mensen eveneens zonen en dochters van God zijn. De vasthoudendheid waarmee Jezus de goddelijke afstamming van de mens benadrukte, tartte en prikkelde de schriftgeleerden en Farizeeën zozeer, dat zij in de verleiding werden gebracht hem te stenigen. Maar Jezus zei hun...

14,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 14,20
+
Bestel

Izvor Vrijheid, overwinning van de geest

Paperback / softback || Omraam Mikhaël Aïvanhov || Prosveta

'Geen enkel schepsel kan in leven blijven zonder een aantal materiële elementen die het van de buitenwereld ontvangt. Alleen de Schepper ontsnapt aan deze wet, Hij heeft niets nodig buiten Zich en in die zin kun je zeggen dat alleen de Schepper vrij is. Maar aangezien Hij in alle menselijke schepselen een vonk, een geest heeft gelegd die van dezelfde wezensaard is als Hij, kan ieder van hen zich bevrijden van de beperkingen van de buitenwereld en, dankzij de geest, scheppen wat hij nodig hee...

43,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 41,75
+
Bestel

Synopsis Op aarde zoals in de hemel

Hardback || Omraam Mikhaël Aïvanhov || Prosveta

'Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel'. Heel de Inwijdingswetenschap is in deze paar woorden samengevat. Hermes Trismegistos zegt in de Tafel van Smaragd: 'Dat wat onder is, is gelijk aan dat wat boven is', dat wil zeggen dat alles wat op aarde bestaat een verbinding heeft met boven, met de wereld van de archetypen. Hermes Trismegistos zegt niet dat de wereld hierbeneden volkomen identiek is aan de wereld hierboven, maar 'zoals', wat betekent dat het een beeld, een nabootsing is, zoals...

14,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 14,20
+
Bestel

Izvor Spirituele alchemie

Hardback || Omraam Mikhaël Aïvanhov || Prosveta

'Vecht niet tegen je zwakheden en ondeugden, want zij zullen jou verslaan, maar leer ze te gebruiken door ze aan het werk te zetten. Of het nu gaat om jaloersheid, boosheid, hebzucht, ijdelheid enzovoort, je moet weten hoe je ze kunt mobiliseren zodat zij voor jou werken in de door jou gekozen richting.

Neem de natuurkrachten, zoals electriciteit, wind, wolkbreuken, bliksem... Nu de mens weet hoe ze te beheersen en te gebruiken, verrijkt hij zich. En toch zijn dit oorspronkelijk vijandige kra...