Zoekfilters

Verschijningsjaar
2020 (2)
Verschijningsvorm
Paperback / softback (4)
Paperback (3)

(12)

61,75
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 58,66
+
Bestel

Fraude

Paperback || Martin Scharenborg

Fraude is bedoeld als naslagwerk voor veel voorkomende vormen van fraude. Per fraudevorm zijn de modus operandi, tendenties, onderzoeksmogelijkheden en het juridische kader weergegeven. Er is gestreefd naar volledigheid van de te behandelen onderwerpen. Zo zijn nieuwe wetsvoorstellen opgenomen en zijn honderden (recente) uitspraken verwerkt. Echter sommige onderwerpen zijn zo omvangrijk, zoals faillissementsfraude, omkoping, verzekeringsfraude, dat ervoor gekozen is de kern van de fraude weer...

29,82
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 28,33
+
Bestel

Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht (1886-2017)

Martin Scharenborg || Mijnmanagementboek.nl

Door het heruitgeven van "Geschiedenis van het strafrecht" van mr. H.J. Smidt (uit 1891) komt dit standaardwerk voor juristen weer beschikbaar. Dit inspireerde mij om dit standaardwerk relevant te maken voor de 21ste eeuw. Hiertoe is als basis gebruikt voormelde wetstoelichting, maar aangevuld met alle wijzigingen in het wetboek van strafrecht tot en met 2017. Dit heeft geresulteerd in een driedelig boekwerk, waarin de verschillen tussen de oude en de nieuwe wetteksten per artikel worden toeg...

29,82
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 28,33
+
Bestel

Geschiedenis van het wetboek van strafrecht (1886-2017)

DEEL II

Martin Scharenborg || Mijnmanagementboek.nl

Door het heruitgeven van "Geschiedenis van het strafrecht" van mr. H.J. Smidt (uit 1891) komt dit standaardwerk voor juristen weer beschikbaar. Dit inspireerde mij om dit standaardwerk relevant te maken voor de 21ste eeuw. Hiertoe is als basis gebruikt voormelde wetstoelichting, maar aangevuld met alle wijzigingen in het wetboek van strafrecht tot en met 2017. Dit heeft geresulteerd in een driedelig boekwerk, waarin de verschillen tussen de oude en de nieuwe wetteksten per artikel worden toeg...

29,82
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 28,33
+
Bestel

Geschiedenis van het wetboek van strafrecht (1886-2017)

Martin Scharenborg || Mijnmanagementboek.nl

Door het heruitgeven van "Geschiedenis van het strafrecht" van mr. H.J. Smidt (uit 1891) komt dit standaardwerk voor juristen weer beschikbaar. Dit inspireerde mij om dit standaardwerk relevant te maken voor de 21ste eeuw. Hiertoe is als basis gebruikt voormelde wetstoelichting, maar aangevuld met alle wijzigingen in het wetboek van strafrecht tot en met 2017. Dit heeft geresulteerd in een driedelig boekwerk, waarin de verschillen tussen de oude en de nieuwe wetteksten per artikel worden toeg...

29,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 28,03
+
Bestel

Bewijs in het strafrecht

Serie strafrecht

Paperback / softback || Martin Scharenborg || Mijnmanagementboek.nl

In drie delen wordt in dit boek het bewijs in het strafrecht behandeld. Deel A beschrijft het bewijs in het algemeen, waaronder het bewijsstelsel, het bewijsminimum, de start van een onderzoek, de verdenking. Dit laatste voor zowel Sv, Ow als WWM.

Deel B betreft de bewijsgaring en bevat een uitwerking van onderzoeksbevoegdheden op locatie (zoals de doorzoeking), onderzoek van de persoon (zoals de fouillering), onderzoek op de persoon (zoals de observatie), onderzoek van de telecommunicatie (z...

24,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 23,28
+
Bestel

Vermogensmisdrijven

Serie strafrecht

Martin Scharenborg || Mijnmanagementboek.nl

Dit boek is bedoeld voor degene die beroepsmatig te maken krijgt met verĀ­mogensmisdrijven. Hiertoe worden de misdrijven beschreven vanuit een vast stramien: een algemene toelichting, een beschrijving van de regelgeving en de toelichting van de bestanddelen aan de hand van wetgeving en jurisprudentie. Het gaat hierbij om diefstal, afpersing, afdreiging, verduistering, oplichting, muntmisdrijven, zegelmisdrijven, bankbreuk, valsheidsmisdrijven, schending geheimen, omkoping, heling, witwassen. ...

24,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 23,28
+
Bestel

Cybercrime

serie strafrecht

Paperback / softback || Martin Scharenborg || Mijnmanagementboek.nl

In dit boek wordt ingegaan op wat cybercrime is en hoe het juridisch aangepakt kan worden. Hiertoe worden twintig vormen van cybercrime beschreven, onderbouwt met voorbeelden en juridisch kader. Om vervolgens per cyberbepaling de wettekst uit te leggen aan de hand van de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie. Hierbij wordt niet alleen ingegaan op de computerbepalingen zoals computervredebreuk en computervernieling, maar ook op andere artikelen die relevant kunnen zijn voor het bestrijden van ...

25,19
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 23,93
+
Bestel

Afpakken & Ontnemen

Paperback / softback || Martin Scharenborg || Mijnmanagementboek.nl

De schrijver heeft zich de accountancy, het ondernemings-, fiscaal- en strafrecht meester gemaakt. Hij publiceert op het gebied van strafrecht, integriteit en fraude.

Dit boek biedt de lezer een handvat hoe wederrechtelijk verkregen voordeel afgenomen kan worden. Hiertoe wordt in deel A ingegaan op afpakmiddelen zoals faillissement, schadevoeging, geldboete, verbeurdverklaring. In deel B wordt ingegaan op het ontnemen. Hoe wordt het bedrag bepaald, hoe verhoudt het ontnemingsbedrag zich tot d...

25,19
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 23,93
+
Bestel

Witwassen

Paperback / softback || Martin Scharenborg || Mijnmanagementboek.nl

De schrijver heeft zich de accountancy, het ondernemings-, fiscaal- en strafrecht meester gemaakt. Hij publiceert op het gebied van strafrecht, integriteit en fraude.

Dit boek biedt de lezer een handvat hoe witwassen kan worden voorkomen, onderzocht en vervolgd. Daartoe wordt ingegaan op de Wwft, de verschillende berekeningsmethodieken, de (bijkomende) straffen en maatregelen, maar ook op de mogelijkheid tot het leggen van (conservatoir) beslag. Ook wordt het nieuwe delict eenvoudig witwassen...

24,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 23,28
+
Bestel

Materieel strafrecht

Serie strafrecht

Paperback || Martin Scharenborg || Mijnmanagementboek.nl

Nagenoeg alle bepalingen in het wetboek van strafrecht worden behandeld, m.u.v. de delicten en het jeugdstrafrecht. Het geheel is opgedeeld in de hoofdstukken ontvankelijkheid OM (o.a. legaliteit, jurisdictie, dubbele vervolging, verjaring), delicten, causaliteit, opzet en schuld, strafbaar handelen (samenspanning, voorbereiding, poging), daderschap (natuurlijke personen, rechtpersonen, overheid, ambtenaar), deelnemingsvormen (medeplegen, medeplichtigheid, uitlokken, doen plegen), strafuitslu...