Zoekfilters

Verschijningsjaar
2015 (3)
Verschijningsvorm
Paperback (2)

(4)

9,99
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 9,49
+
Bestel

Elementaire Deeltjes Nationalisme

Paperback || Joep Leerssen || Singel Uitgeverijen

Het begrip 'nationalisme' is terug van weggeweest, ook binnen Europa. Ondanks de toenemende globalisering is het nationalistische denken de afgelopen jaren alleen maar sterker geworden. Maar deze liefde voor het vaderland heeft sinds de 20e eeuw wel een ander gezicht gekregen. Joep Leerssen geeft een historisch overzicht van de opkomst en ontwikkeling van het nationale denken in een culturele en ideeënvormende context. Hij laat zien hoe dit denken na 1800 een allesbeheersende, politieke ideo...

19,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 18,53
+
Bestel

Spiegelpaleis Europa / Druk 3

Paperback || Joep Leerssen || Vantilt, Uitgeverij

Europa. Voor de een slaat de naam op een staatkundig samenwerkings- en eenwordingsproject, voor de ander op 'Brusselse' instanties en regels waarmee Nederlanders te maken krijgen. Soms wordt gedoeld op een soort gemeenschap die probeert haar gezamenlijke economische en politieke belangen staande te houden op het wereldtoneel. Achter deze tegenstrijdige en stuk voor stuk omstreden betekenissen schuilt een vaag geheel van associaties en connotaties: de beeldvorming.In Spiegelpaleis Europa analy...

41,99
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 39,89
+
Bestel

National Thought in Europe

Paperback / softback || Joep Leerssen || Amsterdam University Press

De Europese natiestaten spruiten voort uit een combinatie van bewustwording en mythevorming. Leerssen overschouwt bronnen uit vele landen en meerdere eeuwen om de culturele wortels van het nationalisme in kaart te brengen: van middeleeuwse etnische vooroordelen tot het Romantische geloof aan de 'volksaard'. De Europese uitwisseling van ideeën over nationaliteit, vaak verwoord in literaire teksten, heeft gedurende de laatste eeuwen geresulteerd in een grote herverkaveling van de Europese land...

5,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 4,75
+
Bestel

Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden Dynastisch en burgerlijk historisme

Hardback || Joep Leerssen || Vior Webmedia

Dynastisch en burgerlijk historisme. Romantiek, Restauratie en de Nederlanden van 1814

Korte inhoud

De post-Napoleontische restauratie markeert de triomf van het historisme in de staatkunde: staten zijn niet zomaar ad-hoc structuren maar dienen (aldus Burke en Savigny) geworteld te zijn in het verleden en daar de organische voortzetting van te vormen. Die continuïteitsgedachte was in het ancien régime vooral dynastisch (de stamlijn van het vorstenhuis als legitimatie van de vorst) maar word...