(6)

40,00
Levertijd: 9 dagen
met 5% korting 38,00
+
Bestel

Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks 23 (1997)

Paperback / softback || Jelle Bosma || Verloren b.v., uitgeverij

Inhoud: SJOUKE VOOLSTRA, Pinksteren in praktijk. Apocalyptische lekenprofetie in de doperse hervormingsbeweging   P.G.B. THISSEN, Geletterde doopsgezinden in Dordrecht in de zeventiende eeuw   T. ALBERDA-VAN DER ZIJPP, 'It bleatemanneboek'. Dordtenaren in de Martelaarsspiegel van Tieleman van Braght   A.M.L. HAJENIUS, 'Quæt comportement'. De tucht in de Doopsgezinde Gemeente Utrecht in de zeventiende eeuw   R.C. LAMBOUR, De Amsterdamse collegiant Jacob Jansen Voogd (1630-1710)   ...

40,00
Levertijd: 9 dagen
met 5% korting 38,00
+
Bestel

Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks 32 (2006)

Paperback / softback || Jelle Bosma || Verloren b.v., uitgeverij

Inhoud: PIET VISSER, Ter introductie Artikelen: LAAS TERPSTRA, Een 'nieuw' geschrift. Een onderzoek naar Melchior Hoffmans commentaar op Daniël 12 MIRJAM VAN VEEN, 'Ontallijcke brieven van eenderley materie'. De propaganda van David Joris MARY S. SPRUNGER, Iemand burgemeester maken. Doopsgezinden en 75 regentengeslachten in de Gouden Eeuw te Amsterdam RINA KNOEFF, 'Het kunstige, toch verderfelyke gestel'. Een cultuurhistorische interpretatie van de anatomische atlas van Govert Bidloo ...

35,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 33,25
+
Bestel

Doopsgezinde Bijdragen / 2012 / druk 1

Paperback || Jelle Bosma || Verloren b.v., uitgeverij

In aansluiting op het onderwerp van het najaarscongres van de Doopsgezinde Historische Kring is dit nummer van de Doopsgezinde Bijdragen grotendeels gewijd aan het doopsgezinde identiteitsbesef sinds de negentiende eeuw. Wat gold als doopsgezind eigen? Was dit weerloosheid, vrijheid in het belijden, afwezigheid van een vast en sturend kerkverband of nog iets anders?Inhoud: JELLE BOSMA/PIET VISSER, Redactioneel AUKE F. DE JONG, Zoektocht naar doperse identiteit ALFRED R. VAN WIJK, Metamorf...

40,00
Levertijd: 9 dagen
met 5% korting 38,00
+
Bestel

Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks nummer 40 (2014)

Paperback || Jelle Bosma || Verloren b.v., uitgeverij

40,00
Levertijd: 9 dagen
met 5% korting 38,00
+
Bestel

Doopsgezinden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks 41 (2015)

Paperback || Jelle Bosma || Verloren b.v., uitgeverij

In dit themanummer aandacht voor de manier waarop het Doopsgezind Seminarium en de doopsgezinde gemeenten in verschillende plaatsen de Tweede Wereldoorlog hebben doorstaan. Daarnaast is er aandacht voor persoonlijke geschiedenissen, voor collaboratie en verzet, voor oorlogspreken en voor terugblikken van kort na de oorlog.Inhoud: JELLE BOSMA/ALLE HOEKEMA, Redactioneel   Artikelen: RUTH M.M. HOOGEWOUD-VERSCHOOR, 'Oog voor de stoffelijke en geestelijke nood.' De Vereenigde Doopsgezinde Gemeen...

40,00
Levertijd: 9 dagen
met 5% korting 38,00
+
Bestel

Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks nummer 42 (2016)

Jelle Bosma || Verloren b.v., uitgeverij

Inhoud: JELLE BOSMA/MIRJAM VAN VEEN, Redactioneel   Artikelen: BERIT JANY, Het pleidooi voor vrede in Menno Simons' Dat fundament des christelycken leers (1539-40) en Erasmus   CHRISTINA E. MOSS, De visioenen van Ursula Jost: een herwaardering   ANTON VAN DER LEM, Willem van Oranje en de doopsgezinden: een veronachtzaamd rekest uit 1566   ALEX NOORD, 'De veel hoogere verheffing van het Huis van Oranje in ons herboren Vaderland': doopsgezinden op de bres voor vorst, vaderland en vrijhei...