Zoekfilters

Verschijningsjaar
2019 (4)
Verschijningsvorm
Hardback (4)
Paperback (2)

(12)

152,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 144,88
+
Bestel

Commentaar & Context Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Hardback || J.H.G. van den Broek || Boom Juridische uitgevers

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. De Wet ruimtelijke ordening, de Wabo, de Waterwet en de Wet natuurbescherming vervallen.

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) komt in de plaats van het Activiteitenbesluit en het Besluit omgevingsrecht. Het Bal geeft een opsomming van meer dan honderd milieubelastende bedrijfsactiviteiten. Per activiteit wordt aangegeven of een omgevingsv...

89,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 84,55
+
Bestel

Commentaar & Context Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Hardback || J.H.G. van den Broek || Boom Juridische uitgevers

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. De Wet ruimtelijke ordening, de Wabo, de Waterwet en de Wet natuurbescherming vervallen.

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) bevat omgevingswaarden van het Rijk voor lucht-, zwemwater- en waterkwaliteit. Ook bevat het Bkl instructieregels van het Rijk, die moeten worden gevolgd bij het opstellen van een omgevingsplan of een omgevingsverorde...

66,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 63,18
+
Bestel

Commentaar & Context Omgevingsbesluit

Hardback || J.H.G. van den Broek || Boom Juridische uitgevers

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. De Wet ruimtelijke ordening, de Wabo, de Waterwet en de Wet natuurbescherming vervallen.

Het Omgevingsbesluit bevat procedureregels over omgevingsplan, omgevingsverordening, waterschapsverordening, programma’s, projectbesluit, meldingen, maatwerkvoorschriften en omgevingsvergunningen. Ook is hierin te lezen welk bestuursorgaan bevoegd gezag is...

89,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 84,55
+
Bestel

Commentaar & Context Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Hardback || J.H.G. van den Broek || Boom Juridische uitgevers

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. De Wet ruimtelijke ordening, de Wabo, de Waterwet en de Wet natuurbescherming vervallen.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) komt in de plaats van het Bouwbesluit 2012. Het Bbl bevat technische voorschriften voor bestaande bouw en nieuwbouw. Die voorschriften gaan over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, bruikbaarheid, toegankelijkheid e...

59,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 56,05
+
Bestel

Omgevingswet / Deel 2, wetsvoorstel juni 2014 / druk 2

Paperback || J.H.G. van den Broek

Op 17 juni 2014 is het wetsvoorstel Omgevingsrecht aan de Tweede Kamer aangeboden waarmee een belangrijke stap is gezet op weg naar de stelselherziening van het omgevingsrecht.In Omgevingswet, Tekst en Toelichting wordt het wetsvoorstel in haar volledigheid toegelicht. Het bevat een samenvatting van de hoofdlijnen van het wetsvoorstel, waarin de opbouw, de instrumenten en de wijze waarop deze in samenhang worden gebruikt, worden besproken. Tevens bevat het een algemene toelichting, waarin ond...

49,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 47,03
+
Bestel

Werken met het activiteitenbesluit en de activiteitenregeling

J.H.G. van den Broek || Berghauser Pont Publishing

De uitgave Werken met het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling 2016 bevat een praktische uitleg met verhelderende jurisprudentie van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Het beoogt de lezer een kompas te bieden om de weg niet kwijt te raken in de niet eenvoudige wetssystematiek.Het Activiteitenbesluit is op 1 januari 2008 in werking getreden voor circa 278.000 inrichtingen. In de loop der jaren zijn daaraan steeds meer activiteiten en dus inrichtingen toegevoegd. Per ...

59,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 56,05
+
Bestel

Tekst & Toelichting Besluit activiteiten leefomgeving

J.H.G. van den Broek || Berghauser Pont Publishing

De uitgave Besluit activiteiten leefomgeving, Tekst & Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), dat in 2019 in werking moet treden samen met de Omgevingswet. Daarnaast is er per hoofdstuk ook een korte inleiding met belangrijkste wetenswaardigheden opgenomen.Het Bal bepaalt over welke activiteiten in de fysieke leefomgeving door het Rijk regels worden gesteld en wat daarbij de verhouding is tussen algemene rijksregels en verg...

39,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 37,05
+
Bestel

Besluit kwaliteit leefomgeving

J.H.G. van den Broek || Berghauser Pont Publishing

De uitgave Besluit kwaliteit leefomgeving Tekst & Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op het Besluit kwaliteit leefomgeving, dat in 2019 in werking moet treden samen met de Omgevingswet. Daarnaast is er per hoofdstuk ook een korte inleiding met belangrijkste wetenswaardigheden opgenomen.Het Besluit kwaliteit leefomgeving (bkl) richt zich tot bestuursorganen en bevat de inhoudelijke normen voor de bestuurlijke taakuitoefening en besluitvorming. Daarnaast bevat het bkl...

39,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 37,05
+
Bestel

Tekst & Toelichting Besluit bouwwerken leefomgeving

J.H.G. van den Broek || Berghauser Pont Publishing

De uitgave Besluit bouwwerken leefomgeving, Tekst & Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), dat in 2019 in werking moet treden samen met de Omgevingswet. Daarnaast is er per hoofdstuk ook een korte inleiding met belangrijkste wetenswaardigheden opgenomen.Het Bbl bevat samen met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) de algemene regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren ...

59,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 56,05
+
Bestel

Tekst & Toelichting Omgevingswet - 3e druk

J.H.G. van den Broek || Berghauser Pont Publishing

Deze uitgave bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op de Omgevingswet, die in 2019 samen met vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) in werking treedt. De Omgevingswet (350 artikelen) komt uiteindelijk in de plaats van 26 wetten (4700 artikelen), die een rol spelen bij het beschermen en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving (milieu, natuur, water, ruimtelijke ordening, wonen). Te denken is aan de Wabo, de Wet milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet natuurbescher...