Zoekfilters

Verschijningsvorm
Paperback (5)
Paperback / softback (4)

(9)

26,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 24,70
+
Bestel

Maritiem Arbeidsverdrag 5 - Implementatie wijzigingen Code en aanhangsels Maritiem Arbeidsverdrag

Parlementaire geschiedenis

Paperback / softback || J. van Drongelen & A.D.M. van Rijs || Uitgeverij Paris B.V.

Op 23 februari 2006 is door de Internationale Arbeidsconferentie (ILO) te Genève Maritiem Arbeidsverdrag (IAO-Verdrag nr. 186; Trb. 2007, 93) aangenomen. Op 11 juni 2014 (Trb. 2016, 85) zijn de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie goedgekeurd. De implementatie van deze wijzigingen zijn gerealiseerd door aanpassingen van Boek 7 Afdeling 12 van het Burgerlijk Wetboek (de zee-arbeidsovereenkomst) en de Wet zeevaren...

39,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 37,53
+
Bestel

Implementatie van het Visserijverdrag en de EU-richtlijn ter uitvoering van dat verdrag in de Nederlandse wetgeving

Parlementaire geschiedenis

Paperback / softback || J. van Drongelen & A.D.M. van Rijs || Uitgeverij Paris B.V.

Dit boek is het tweede van twee delen waarin de parlementaire geschiedenis van het wetgevingsproces wordt behandeld van het op 14 juni_ 2007 door de Internationale Arbeidsconferentie te Genève aangenomen Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Verdrag nr. 188; Trb. 2011, 152 en Trb. 2016, 113). In dit deel wordt de parlementaire geschiedenis behandeld van de wet van 24 oktober 2019, houdende implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Ri...

33,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 31,35
+
Bestel

Serie Collectief Arbeidsrecht Geschillenregelingen in collectieve arbeidsovereenkomsten 3

Paperback || J. van Drongelen & A.D.M. van Rijs || Uitgeverij Paris B.V.

Het komt regelmatig voor dat een werknemer een conflict krijgt met zijn werkgever. Er kan worden geprobeerd de kwestie intern op te lossen, maar dat lukt niet altijd. Wat dan? Is er een andere mogelijkheid? Ja. Bijna alle bedrijfstak-cao's in Nederland bevatten geschillenregelingen waarbij geschillencommissies zijn ingesteld. De geschillenregelingen zijn het onderwerp geweest van onderzoek dat in juni 2010 is afgerond. Daarbij is een aantal vragen aan de orde gekomen. Wat is het gebruik van d...

43,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 40,85
+
Bestel

Maritiem Arbeidsverdrag De goedkeuringswet van het Maritiem Arbeidsverdrag

parlementaire geschiedenis

Paperback || J. van Drongelen & A.D.M. van Rijs || Uitgeverij Paris B.V.

Dit boek is het eerste deel van een drieluik waarin de parlementaire geschiedenis van het wetgevingsproces wordt behandeld van het op 23 februari 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie (ILO) te Genève aangenomen Maritiem Arbeidsverdrag (IAO-Verdrag nr. 186).

Op grond van artikel 91 Grondwet wordt het Koninkrijk niet aan verdragen gebonden zonder voorafgaande goedkeuring van de Staten-Generaal. Goedkeuring kan stilzwijgend worden gegeven, maar er kan ook sprake zijn van uitdrukkelijke...

61,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 58,43
+
Bestel

Maritiem Arbeidsverdrag Implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag in de Nederlandse wetgeving

parlementaire geschiedenis

Paperback / softback || J. van Drongelen & A.D.M. van Rijs || Uitgeverij Paris B.V.

Dit boek is het tweede deel van een drieluik waarin de parlementaire geschiedenis van het wetgevingsproces wordt behandeld van het op 23 februari 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie (ILO) te Genève aangenomen Maritiem Arbeidsverdrag (IAO-Verdrag nr. 186).

In dit deel wordt de parlementaire geschiedenis behandeld van de wet houdende implementatie van het op 23 februari 2006 te Genève tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 . De verwerking van het verdrag in onze wetgeving ...

35,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 33,73
+
Bestel

Maritiem Arbeidsverdrag Implementatie van het maritiem arbeidsverdrag: de zeearbeidsovereenkomst

parlementaire geschiedenis

Paperback || J. van Drongelen & A.D.M. van Rijs || Uitgeverij Paris B.V.

Dit boek is het derde deel van een drieluik waarin de parlementaire geschiedenis van het wetgevingsproces wordt behandeld van het op 23 februari 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie (ILO) te Genève aangenomen Maritiem Arbeidsverdrag (IAO-Verdrag nr. 186).

In dit deel wordt de parlementaire geschiedenis behandeld van een specifiek aspect van de wet houdende implementatie van het op 23 februari 2006 te Genève tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 , namelijk de zeearbeidsov...

34,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 32,78
+
Bestel

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs / druk 1

implementatie uitzendrichtlijn

Paperback || J. van Drongelen & A.D.M. van Rijs || Uitgeverij Paris B.V.

In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en de niet-openbare arbeidsbemiddeling geregeld. Deze wet is een aantal keren gewijzigd. Een recente wijziging hangt samen met de implementatie van de Richt­lijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 novem­ber 2008 betref­fende uitzendarbeid, de zogenoemde ‘Uitzendrichtlijn’ (PbEU 2008, L 327). In dit boek wordt de parlementaire geschiedenis van deze wijz...

37,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 35,15
+
Bestel

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs / druk 1

wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen

Paperback || J. van Drongelen & A.D.M. van Rijs || Uitgeverij Paris B.V.

In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en de niet-openbare arbeidsbemiddeling geregeld. Deze wet is een aantal keren gewijzigd. Een recente wijziging hangt samen met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen en het verstrekken door de rijksbelastingdienst en de Arbeidsinspectie van gegevens over de naleving van bepaalde wetten aan certificerende instellingen (...

39,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 37,05
+
Bestel

Implementatie van het maritiem arbeidsverdrag in de Nederlandse wetgeving / druk 1

nadere regelgeving

Paperback / softback || J. van Drongelen & A.D.M. van Rijs || Uitgeverij Paris B.V.

In verband met de implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag zijn drie delen over de parlementaire geschiedenis verschenen. Het eerste deel gaat over de parlementaire geschiedenis van de goedkeuringswet van het Maritiem Arbeidsverdrag. Het tweede deel behandelt de parlementaire geschiedenis van de implementatiewet. In het derde deel wordt de parlementaire geschiedenis van één aspect van de implementatiewetgeving, namelijk de zeearbeidsovereenkomst behandeld.

Dit boek vormt als vierde in ...