Zoekfilters

Geen verdere filters gevonden

(1)

71,51
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 67,93
+
Bestel

ARAR Verklaard 2019/1

Paperback || H. Reit & B.J. Reit-Royter bc || Sdu Uitgevers

Deze uitgave bevat de integrale tekst van de Ambtenarenwet, het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een toelichting bij de meeste artikelen, soms beknopt, soms uitgebreid.

Naast de integrale teksten van de Ambtenarenwet, het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 is in ARAR Verklaard een uiteenzetting opgenomen over het Bestuursprocesrecht. Zo heeft u niet alleen altijd de jui...