Zoekfilters

Verschijningsjaar
1998 (2)
2001 (2)
Verschijningsvorm
Hardcover (9)

(10)

47,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 45,13
+
Bestel

Dialogen van G. de Purucker

Hardcover || G. de Purucker

In 1929 verzamelde G. de Purucker een kleine groep leerlingen om zich heen aan wie hij privé-onderricht gaf tot aan zijn dood in 1942. De leerlingen waren gebonden aan geheimhouding, maar De Purucker voorzag dat er een tijd zou komen dat de leringen zouden worden gepubliceerd. In 1948 verscheen The Dialogues of G. de Purucker, het geredigeerde verslag van deze bijeenkomsten. Deze editie is een Nederlandse vertaling daarvan.De Purucker doet een beroep op de leerling (en de lezer) om een ruime...

17,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 16,63
+
Bestel

Mens en evolutie

Hardcover || G. de Purucker || Theosophical University

Er zijn eigenlijk maar twee manieren om naar evolutie te kijken: als ontwikkeling die van binnenuit plaatsvindt, of van buitenaf. Tegenwoordig wordt vooral geloof gehecht aan laatstgenoemde benadering, waarbij veel vragen echter onbeantwoord blijven. De auteur maakt duidelijk dat bewustzijn als innerlijke drijvende kracht de ontbrekende schakel is zodat veel problemen uit de evolutietheorie kunnen worden opgelost. De schrijver laat aan de hand van een kritische analyse van de resultaten van h...

32,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 30,88
+
Bestel

Beginselen van de esoterische filosofie

Hardcover || G. de Purucker

Hoewel H.P. Blavatsky's Geheime Leer in brede kring wordt gezien als de voornaamste theosofische bron, vinden veel mensen de inhoud ervan nogal overweldigend. Dit boek voorziet in de behoefte aan een duidelijke toelichting van HPB's meesterwerk.

Het bevat een reeks lezingen die in besloten kring werden gehouden. Na toelichting van de drie fundamentele grondstellingen waarop Blavatsky's boek is gebaseerd, geeft De Purucker commentaar op belangrijke passages uit dit werk.

Als de lezer de Begins...

34,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 32,78
+
Bestel

Aspecten van de occulte filosofie

Hardcover || G. de Purucker || Theosophical University

In korte toegankelijke artikelen komen allerlei onderwerpen aan bod die verband houden met de geheime kennis uit de oudheid. De auteur graaft diep in de leringen van de klassieke tradities van Azië en het Midden-Oosten en licht de betekenis ervan toe.Onderwerpen die onder meer aan bod komen: kometen en meteoren, mensen en apen, de krachten van het heelal, vereisten voor het chelaschap, onsterfelijkheid en continuïteit; en meer dan 300 bladzijden met korte vragen en antwoorden over ethiek, w...

9,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 8,55
+
Bestel

De Vier Heilige Jaargetijden (Heruitgave)

Hardcover || G. de Purucker

De keerpunten in de baan van de zon - de winter- en zomersolstitia, lente- en herfstnachteveningen - werden in oude beschavingen als belangrijke gebeurtenissen beschouwd. In de oude tradities wordt vermeld dat deze vier punten in het jaar met inwijdingen van mensen en afdalingen van goden verband hielden.De Purucker laat zien wat de menselijke en kosmische betekenis is van de specifieke inwijdingen die bij elk van deze seizoenen horen. Hij moedigt ons aan hierover alvast na te denken, en ons ...

36,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 34,20
+
Bestel

De esoterische traditie

Hardcover || G. de Purucker

De basisgedachten in De geheime leer van Blavatsky omvatten de beginselen van een tijdloze wijsheid. Deze wijsheid wordt hier door de schrijver verder toegelicht.De mysteries van de innerlijke samenstelling van de mens, esoterische scholen, grote zieners en wijzen, de geheime leer van Gautama Boeddha, zichtbare en onzichtbare werelden, evolutie van mens en dier, de relatie tussen wetenschap en esoterie komen aan bod. Tevens wordt uitvoeriger dan in andere boeken toegelicht hoe het re

17,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 16,15
+
Bestel

Wind van de geest / Druk 2

Paperback || G. de Purucker

De schrijver moedigt ons aan om door de uiterlijke schijn heen te dringen en achter het tijdelijke het eeuwige te zien, want in en achter de onrust van deze tijd ligt 'kracht, geestelijke kracht'. Thema's die onder meer worden besproken: lot en vrije wil; verdwenen continenten en onze Atlantische erfenis; gezond verstand in het gezin; de spirituele waarde van altruïsme; het maken van fouten; drie stadia van het waarnemen van de waarheid; de orakels uit de oudheid; het overwinnen van angst; h...

15,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 14,25
+
Bestel

Levensvragen / Druk 2

Hardcover || G. de Purucker

In dit mooie boekje worden moeilijke onderwerpen in eenvoudige taal besproken: het pad naar het hart van het heelal; ouderdom, ziekte en dood; de innerlijke god; egoïsme als de grote ketterij van afgescheidenheid; liefde, het cement van het heelal; het chela-pad; en de boeddha's van mededogen.'De sterke mens is hij die liefheeft, niet hij die haat. De zwakke mens haat omdat hij beperkt en klein is. Hij kan het lijden en het verdriet van anderen niet zien of voelen en zelfs het standpunt van ...

32,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 30,88
+
Bestel

Bron van het occultisme / Druk 2

Hardcover || G. de Purucker

Een moderne presentatie van de oude universele wijsheid, gebaseerd op De geheime leer van H.P. Blavatsky.Onderwerpen die o.a. worden besproken: Discipline, inwijding en het spirituele pad; De twaalf heilige planeten; Bewustzijnstoestanden na de dood en het proces van wederbelichaming; Spirituele verlichting tegenover psychische illusies; Het ontstaan, de opbouw en de bestemming van heelallen en zonnestelsels; Overeenkomsten tussen kosmische en menselijke beginselen; Tijd, ruimte en het grenze...

17,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 16,63
+
Bestel

Occulte woordentolk / Druk 2

Hardcover || G. de Purucker

Voor een goed begrip van de theosofische literatuur is deze woordentolk onmisbaar. Door de hier gegeven toelichtingen op veel gebruikte Sanskriettermen zoals avatara, mahatma, karma, maya, bodhisattva, dharma, svabhava, manvantara en pralaya, parabrahman en mulaprakriti, wordt de theosofische literatuur een stuk begrijpelijker. Ook begrippen zoals ronde, zelf, ziel, ego, wortelras, kosmos en elementalen worden uitgelegd. De Occulte woordentolk bevat ruim driehonderd sleutelwoorden.