Zoekfilters

Verschijningsjaar
2005 (2)
2006 (2)
2013 (2)
Verschijningsvorm
Paperback / softback (8)
Paperback (4)

(14)

11,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 10,93
+
Bestel

Boom - verslagen vijanden

Paperback / softback || Corrie ten Boom || Boekencentrum

In de tijd dat Corrie ten Boom dit boekje schreef – de jaren na de Tweede Wereldoorlog – hielden velen zich bezig met waarzeggerij. Voor haar was dit reden te waarschuwen om je niet in te laten met demonische machten, omdat het psychische en lichamelijke problemen kan veroorzaken. Inmiddels zijn we heel wat jaren verder. Bij ons zijn het meestal andere oorzaken die een occulte belasting veroorzaken, zoals bezoek aan verkeerde genezers of het meedoen met occulte spelletjes. De gevolgen zij...

14,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 14,20
+
Bestel

In het huis van mijn vader (Heruitgave)

Paperback || Corrie ten Boom || Gideon, Stichting Uitgeverij

De Schuilplaats en Zwerfster voor God zijn de bekendste boeken

van Corrie ten Boom. U kunt erin lezen over haar ervaringen in de

Tweede Wereldoorlog en hoe ze daarna over de aardbol zwierf om

mensen te wijzen op de liefde van God.

Maar wat voor leven leidde Corrie ten Boom in de jaren voor de

Tweede Wereldoorlog? Welke ervaringen maakten haar tot wie zij

was?

Corrie groeide op in een warm gezin, waarin geloof en openheid belangrijke

waarden waren. Dat gezin woonde boven de horlogewinkel

van v...

13,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 12,83
+
Bestel

Vertrouw op God / Druk 15

Hardcover || Corrie ten Boom

Zorgen en spanningen, wie heeft ze niet? Ze kunnen zelfs uitgroeien tot angsten die alle kracht uit ons leven wegzuigen. We doen ons uiterste best om ze de baas te worden. Maar ze blijven! Wat moeten we doen?

Te midden van alle therapieën komt Corrie ten Boom met een boodschap die veel te eenvoudig lijkt te zijn: Vertrouw op God, Welke God? De enige God die Zich bekend heeft gemaakt in Jezus Christus. Als je op Hem vertrouwt en zijn beloften in gedachten houdt, zal Hij je de moed en de krach...

13,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 12,83
+
Bestel

Beste deel komt nog, Het / Druk 14

Corrie ten Boom || Gideon, Stichting Uitgeverij

Als we ziek zijn of zorgen hebben, zien we uit naar betere tijden. We verlangen ernaar en bidden ervoor. Maar soms komt het herstel niet, of niet direct. Altijd, maar zeker in zulke omstandigheden, zegt Corrie ten Boom, kunnen we ons leven bouwen op de troostrijke beloften van God. Hij zal alle dingen laten medewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben. Het beste deel komt nog.

9,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 9,45
+
Bestel

Niet ik, maar Christus / Druk 9

Paperback || Corrie ten Boom || Gideon, Stichting Uitgeverij

Corrie ten Boom is in haar leven voor miljoenen mensen tot grote zegen geweest. Zij bracht het evangelie van Jezus Christus aan massa’s mensen in stadions, zalen en kerken. Maar niet alleen daar, zij had ook een woord voor de eenzamen in gevangenissen en ziekenhuizen.Via Trans World Radio kon zij de boodschap van Gods reddende liefde brengen aan de ‘onbereikbaren’. Een kleine dertig van haar inspirerende toespraken zijn in deze bundel opgenomen.

12,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 11,88
+
Bestel

Zonder hem kan ik niets doen

Paperback / softback || Corrie ten Boom || Gideon, Stichting Uitgeverij

Afhankelijk zijn van God betekende voor Corrie ten Boom niet dat ze de dingen op hun beloop liet. Ze trok de hele wereld over om getuigenis af te leggen van wat de Heer Jezus Christus voor haar betekende - overal waar ze werd uitgenodigd.Ze reisde met alle mogelijke vervoermiddelen: grote en kleine vliegtuigen, grote en kleine schepen, auto's, bromtaxi's, olifanten... Ze verbleef in royale hotels en armoedige optrekjes. En ze had altijd een notitieboekje bij zich om op te tekenen wat haar te ...

14,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 14,20
+
Bestel

Leven in vreugde / Druk 9

Paperback / softback || Corrie ten Boom

Is het voor u ook zo moeilijk om een vast ritme in uw gebedsleven te vinden? U bidt wel tussen de bedrijven door, maar u zou graag een dagelijkse pauze met de Heer hebben - 's morgens of 's avonds. Als u er al in slaagt elke dag zo'n stille tijd te vinden, dan vindt u het moeilijk om er invulling aan te geven. Corrie ten Boom kende dat probleem en heeft een dagboek geschreven voor mensen zoals u. In haar eenvoudige, geladen geloofstaal neemt ze u mee in haar eigen omgang met de Heer. Haar kor...

2,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 2,80
+
Bestel

Heiligmaking

de vorming van Christus' karakter in u

Paperback || Corrie ten Boom || Gideon, Stichting Uitgeverij

Het woord 'heilig' is omgeven met een waas van geheimzinnigheid. 'Ten onrechte,' zegt Corrie ten Boom. Als je de verlossing van Christus steeds verder in je leven laat doorwerken, en je telkens aan Hem overgeeft, zit je in het proces van heiligmaking. Je wordt voor Hem apart gezet, ofwel 'heilig' gemaakt.

2,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 2,80
+
Bestel

Overgave

Paperback || Corrie ten Boom

Bemoedigend, troostend, leerzaam, corrigerend, stimulerend… Dat zijn de Gideonietjes, mooie kleine boekjes die je meeneemt in je tas of binnenzak. Ze zijn voor jezelf, om te lezen als je even tijd hebt. Of voor een ander, om weg te geven als een mooi cadeautje voor de prijs van een kaart. Gideonietjes spreken tot je hart, tot je diepste innerlijk.Elk Gideonietje is een kostbaar kleinood.

14,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 14,20
+
Bestel

Iedere dag nieuw (Heruitgave)

Paperback / softback || Corrie ten Boom || Gideon, Stichting Uitgeverij

Voor Corrie ten Boom was iedere dag een nieuw geschenk van haar hemelse Vader. Dat komt tot uiting in de overdenkingen en gebeden die zij voor een heel jaar heeft opgeschreven, in haar kenmerkende, eenvoudige stijl. Zij kon God vertrouwen en dienen in een concentratiekamp van de nazi's ? en de jaren die daarop volgden. Dit rotsvaste vertrouwen draagt zij aan u over, terwijl u elke dag een stukje van haar leest. En ze laat u ontdekken hoe heerlijk het is om de grote liefde van Jezus, de Zoon v...