Zoekfilters

Verschijningsjaar
2004 (2)
Verschijningsvorm
Hardback (7)
Hardcover (5)

(19)

27,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 26,13
+
Bestel

De staatsinrichting van Athene

Hardcover || Aristoteles || Boom

De staatsinrichting van Athene biedt een historisch overzicht van de ontwikkeling van het Atheense staatsbestel tot het herstel van de democratie in 403 v.Chr., en een systematische beschrijving van het functioneren van de Atheense staatsinrichting in de vierde eeuw v.Chr., ten tijde van Aristoteles zelf. Deze inventarisatie vormt de basis voor de filosofische analyse in de beroemde Politica, waarin Aristoteles ook zijn eigen ontwerp van een ideale staat presenteert.

De structuur van De staat...

15,99
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 15,19
+
Bestel

Ars Poetica

Aristoteles || Athenaeum

Elke gymnasiast heeft de drie eenheden moeten leren: tijd, plaats,

handeling. ‘Ontknoping’ is zelfs een standaardbegrip geworden.

Toch hebben maar weinig mensen het boek gelezen waarin deze

begrippen geïntroduceerd worden: de Poetica van Aristoteles. Logisch

misschien, want zonder voorkennis van de Atheense denkwereld

en literaire tradities is dat een lastige opgave. Maar laat je niet

afschrikken: in de nieuwe vertaling van Paul Silverentand kan iedereen

lezen waaraan alle toneelschrijve...

9,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 9,45
+
Bestel

Aristoteles*Over melancholie (Heruitgave)

Hardcover || Aristoteles || Historische Uitgeverij Groningen

'Waardoor komt het dat alle mannen die uitzonderlijk zijn geweest in de wijsbegeerte of politiek of de literatuur of de kunsten, melancholici blijken te zijn?'Met deze vaststelling opent Aristoteles zijn tekst Over melancholie een van de meest invloedrijke teksten uit de klassieke oudheid. Het is een monografie van de zwarte gal, waarin de creatieve uitingen van de menselijke verbeeldingskracht in verband worden gebracht met lichamelijke factoren. Een anatomie van de geest, die de vloeiende o...

35,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 33,25
+
Bestel

Politica

Hardcover || Aristoteles

Aristoteles' Politica is een sleuteltekst in de geschiedenis van het westerse politieke denken, zowel van de politieke theorie als van de politieke praktijk. Het is een fundamenteel werk over de organisatie van het staatkundige verband en de plaats van de burger daarin. Aristoteles baseert zijn beschouwingen op uitvoerig onderzoek naar bestaande staatsinrichtingen, en formuleert op basis hiervan zijn scherpe kritiek op Plato's beide utopieën in Staat en Wetten.

In de Politica geeft Aristotele...

35,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 33,25
+
Bestel

Retorica / Druk 2

Hardback || Aristoteles

Kiezen en beslissen is een wezenlijk onderdeel van het menselijk leven, en het vermogen om juiste keuzes en beslissingen te nemen is een voorwaarde om goed te kunnen leven. Aan het maken van een keuze gaat de vorming van een oordeel vooraf. Maar hoe komt deze tot stand? De Retorica van Aristoteles behandelt dit cruciale deel van het menselijk bestaan in de ruime contekst van communicatie tussen mensen. Behalve het woord zelf spelen bij zijn analyse ook de spreker en het gehoor een rol. De cen...

25,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 23,75
+
Bestel

Poëtica

Hardback || Aristoteles || Historische Uitgeverij Groningen

Aristoteles' Poëtica is het oudste en het meest invloedrijke boek van de westerse literatuurtheorie, dat een alomvattend perspectief op de dichtkunst biedt. Aristoteles' opvattingen over uitbeelding, plot, eenheid, peripetie, karakter en katharsis zijn nog steeds actueel, relevant en leidend, en domineren nog altijd het denken over literatuur, film, tragedie en opera.

Waaraan moet dichtkunst, alle dichtkunst beantwoorden ? Dat is de vraag van waaruit Aristoteles in de Poëtica zijn betoog o...

35,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 33,25
+
Bestel

Over dieren

Hardback || Aristoteles

Aristoteles is de grondlegger van de biologie. Gedreven door een ongebreidelde belangstelling, een scherp waarnemingsvermogen en een onverzadelijke drang tot ordenen en verklaren, organiseerde hij een grootschalig onderzoeksproject dat tot doel had de dieren- en plantenwereld in al haar verscheidenheid in kaart te brengen en begrijpelijk te maken. De resultaten van dit project vonden hun neerslag in zijn geschriften Over dieren (waarin de mens overigens een prominente plaats inneemt).

Het gaat...

35,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 33,25
+
Bestel

Over voortplanting

Hardback || Aristoteles

Aristoteles is de grondlegger van de biologie. Gedreven door een ongebreidelde belangstelling, een scherp waarnemingsvermogen en een onverzadelijke drang tot ordenen en verklaren, organiseerde hij een grootschalig onderzoeksproject dat tot doel had de dieren- en plantenwereld in al haar verscheidenheid in kaart te brengen en begrijpelijk te maken. De resultaten van dit project vonden hun neerslag in verscheidene geschriften, zoals Over dieren (waarin de mens overigens een prominente plaats in...

22,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 21,38
+
Bestel

Over het geheugen, de slaap en de droom

Paperback || Aristoteles

Aristoteles was een pionier op velerlei terrein van wetenschap en wijsbegeerte - zo ook op dat van de psychologie. In het verlengde van zijn fundamentele werk Over de ziel, waarin hij de basisfuncties van levende wezens uiteenzet, wijdt hij speciale studies aan het geheugen en de herinnering, slapen en waken, dromen en het voorspellen van de toekomst in de slaap. Met een combinatie van uiterst geraffineerde begrippen, een streng logische methode en scherpe empirische observaties ontleedt Aris...

34,90
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 33,16
+
Bestel

Problemen

Aristoteles

Gekozen, vertaald en toegelicht doorJeroen Beets & Rein Ferwerda & Ben SchomakersGedurende lange tijd zijn ze buitengewoon populair geweest, de Problemen van Aristoteles, en dat is niet meer dan logisch: het gaat om een verzameling teksten, elk in de vorm van een scherpe vraag met een precies antwoord, die gezamenlijk de plaats van de mens in de materiële natuur verkennen door uit te gaan van herkenbare verschijnselen: het gaat dus over gezondheid en de invloed daarop van het weer, over de e...