Zoekfilters

Verschijningsvorm
Paperback / softback (2)

(3)

26,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 24,70
+
Bestel

Ars Aequi procesdossiers Burgerlijk procesrecht geschetst

Paperback || A.L.H. Ernes || Ars Aequi Libri

In deze uitgave in de Ars Aequi Geschetst reeks wordt het algemene Burgerlijk procesrecht be­handeld. De regelingen in de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vormen hierbij de grondslag.

De teksten geven een globale weergave van het rechtsgebied en sluiten aan bij de opgenomen schematische weergave van het Burgerlijk procesrecht. Beoogd is studenten een rode draad te bieden bij de bestudering van het Burgerlijk procesrecht.

Maar uiter­aard kunn...

21,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 20,43
+
Bestel

Herbalans

beschouwingen naar aanleiding van het rapport Uitgebalanceerd

Paperback / softback || A.L.H. Ernes

De Commissie Asser-Groen-Vranken heeft in lEen nieuwe balansl en lUitgebalanceerdl voorstellen geponeerd, die gericht zijn op een fundamentele herbezinning van de grondslagen, beginselen en uitgangspunten van het Nederlands burgerlijk procesrecht. De aanpassingen die door deze Commissie worden voorgesteld, kunnen grote gevolgen hebben; niet alleen voor de rechtspraak en de wereld van de rechtsbijstandverlener, maar ook voor de individuele burger.

In 'Herbalans' wordt door een onafhankelijke W...

37,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 35,15
+
Bestel

Tussenpersonen / druk 1

Paperback / softback || A.L.H. Ernes || Uitgeverij Paris B.V.

Samenwerking is het wachtwoord van dit boekje. In de hedendaagse maatschappij zijn transacties veelal van een zodanige complexiteit, dat het geen uitzondering meer is dat meer dan twee partijen deelnemen aan de uitvoering van een project. In diverse sectoren (zonder volledig te willen zijn, kan men denken aan de IT- sector, de aannemingswereld, de financiële dienstverlening en de vervoerssector) blijkt het niet meer mogelijk om alle specialismen te verenigen in één persoon of bedrijf.

In d...