E-books (26)

26,95
Direct beschikbaar
+
Bestel

Actief met rekenen en wiskunde (eBook)

gevarieerde wiskundige activiteiten

Digital (delivered electronically) || Sabine Lit, Arlette Buter, Wil Oonk & Ronald Keijzer

Naast de kant-en-klare lessen die reken- en wiskundemethodes doorgaans bieden, hebben veel leraren behoefte aan suggesties voor activiteiten die ze in kunnen zetten om leerlingen te motiveren, te activeren en in te spelen op verschillen in de klas.

Actief met rekenen en wiskunde biedt ruim zestig activiteiten die leerlingen op een creatieve manier aan het werk zetten met rekenen en wiskunde en waarmee zij hun inzichten verdiepen en vaardigheden versterken. De activiteiten zijn ingedeeld in vi...

30,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Lessen in orde op de basisschool (eBook)

handboek voor de onderwijspraktijk

Digital (delivered electronically) || Peter Teitler & Ans van Brussel

Leerlingen en leerkrachten willen graag dat er op school een goede sfeer is. Als de school een veilige, plezierige leeromgeving is waar iedereen zich thuis kan voelen, is er ruimte voor goed onderwijs.

'Lessen in orde op de basisschool' biedt (toekomstige) leerkrachten een methode voor het creƫren van zo'n veilige, plezierige leeromgeving. Het houden van orde is daarbij essentieel. De methodiek wordt uitgewerkt op vijf niveaus: het niveau van de klas, de school, de individuele leerkracht, d...

33,00
Direct beschikbaar
+
Bestel

Oplossingsgericht begeleiden (eBook)

basisboek voor het primair onderwijs

Digital (delivered electronically) || Denny Kayser

Alle kinderen hebben een eigen persoonlijkheid en een eigen leerstijl. Om een goede leeromgeving te scheppen, moet de leerkracht kunnen omgaan met deze diversiteit. Een zeer geschikte benadering hiervoor is de oplossingsgerichte aanpak, waarbij wordt uitgegaan van de eigen competenties van leerlingen en ze worden aangespoord om zelf oplossingen te zoeken en doelen te halen.

'Oplossingsgericht begeleiden' is een basisboek over oplossingsgericht werken in het primair onderwijs. De aanpak is bru...

28,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Praktijk wijzer basisonderwijs (eBook)

snel en doeltreffend handelen

Digital (delivered electronically) || Joke Gerritsen & Corine Klapwijk

De maatschappelijke en politieke druk om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, stijgt. Tegelijkertijd wordt de schoolomgeving complexer en hebben leerkrachten minder tijd om zich te verdiepen in situaties. Geen wonder dat er behoefte is aan praktische, snel toegankelijke informatie over een breed scala aan onderwerpen rond het lesgeven op de basisschool. 'Praktijk wijzer basisonderwijs' is de eerste uitgave in Nederland die daarin voorziet.

'Praktijk wijzer basisonderwijs is' een hulp...

30,95
Direct beschikbaar
+
Bestel

Basisboek kwantitatieve methoden (eBook)

statistiek met exceltoepassingen

Digital (delivered electronically) || Donald van As & Jaap Klouwen

'Basisboek kwantitatieve methoden - Statistiek' bespreekt de elementaire begrippen uit de beschrijvende en mathematische statistiek. Het hulpmiddel bij de statistische toepassingen is Excel.

De auteurs behandelen eerst, aan de hand van praktische voorbeelden, de wijze waarop grafieken en tabellen worden gebruikt om gegevens te sorteren en te expliciteren en zo statistisch onderzoek te ondersteunen. Belangrijk is dat de student een kritische houding ontwikkelt ten aanzien van dergelijk grafis...

30,95
Direct beschikbaar
+
Bestel

Journalistiek van nu (eBook)

maatschappijgericht en multimediaal

Digital (delivered electronically) || Harrie Kiekebosch & Willem Zeijl

Journalisten krijgen steeds meer een dubbele rol. Enerzijds moeten zij nieuwsfeiten omzetten in snelle, lezersgerichte teksten, video's en foto's en anderzijds vraagt de maatschappij meer en meer om duiding. Studieboeken gaan nog altijd vooral over traditionele journalistiek, maar de opleidingen vragen om een basisboek dat alle (nieuwe) vormen van journalistiek behandelt. 'Journalistiek van nu' voldoet aan die vraag.

Dit is het eerste basisboek dat maatschappijgerichte journalistiek centraal ...

36,00
Direct beschikbaar
+
Bestel

Management voor de culturele sector (eBook)

Digital (delivered electronically) || Marc Altink, Peter Bosma, Bob Crezee & Johan Kolsteeg

Passie voor kunst is mooi, maar met passie alleen verdien je geen geld. Voor culturele organisaties is ondernemerschap en zakelijk management net zo belangrijk als het artistieke product

'Management voor de culturele sector' gaat in op de zakelijke kant van het werken in de kunst- en cultuursector. Het boek biedt een overzicht van belangrijke themas waar de (toekomstige) manager in deze sector mee te maken krijgt, zoals cultureel ondernemerschap, projectmanagement, strategisch management, hrm...

19,00
Direct beschikbaar
+
Bestel

Musiconomie (eBook)

zelfstandig ondernemen voor musici en artiesten

Digital (delivered electronically) || Ton Lamers & Rebecca Nagel

Musici en andere artiesten moeten meer in huis hebben dan creativiteit en talent. Voor het succesvol runnen van hun beroepspraktijk is ook bedrijfseconomisch inzicht een vereiste.

'Musiconomie' bespreekt de economische, fiscale en juridische aspecten van de beroepspraktijk van de artiest, de musicus en de docent. Aan bod komen onder andere belastingzaken, zelfstandigheid, samenwerkingsvormen, auteursrecht, overeenkomsten en administratie. Kortom, alles wat artiesten moeten weten om zelfstand...

20,00
Direct beschikbaar
+
Bestel

Overtuigend presenteren (eBook)

Digital (delivered electronically) || Mark Pluymaekers

Een presentatie is pas succesvol als de toehoorders na afloop iets doen met de informatie die ze gekregen hebben. Ze moeten je product kopen, je beleidsplan steunen, investeren in je idee of de resultaten van je onderzoek serieus nemen. Overtuigend presenteren beschrijft hoe je van je presentatie een succes maakt.

De auteur behandelt verschillende technieken die je kunt gebruiken om iets teweeg te brengen bij je publiek. Denk hierbij aan het gebruiken van een herkenbaar plot, het verwerken va...

19,00
Direct beschikbaar
+
Bestel

Praktijkonderzoek voor bachelors (eBook)

leidraad voor studenten bij het (af)studeren in het competentiegericht hbo

Digital (delivered electronically) || Jef Mertens

Studeren aan het huidige, competentiegerichte hbo vraagt van studenten specifieke kennis en vaardigheden. Vooral het projectmatig opzetten en uitvoeren van praktijkonderzoek en het schrijven van de scriptie blijken voor veel studenten struikelblokken.

'Praktijkonderzoek voor bachelors' behandelt het uitvoeren van onderzoek in tien stappen. Het is daarmee een leidraad voor hbo-studenten die hun studie tot een goed einde willen brengen. De auteur behandelt de regels voor praktijkonderzoek en b...