Zoekfilters

Verschijningsjaar
2014 (2)

E-books (5)

33,00
Direct beschikbaar
+
Bestel

Oplossingsgericht begeleiden (eBook)

basisboek voor het primair onderwijs

Digital (delivered electronically) || Denny Kayser

Alle kinderen hebben een eigen persoonlijkheid en een eigen leerstijl. Om een goede leeromgeving te scheppen, moet de leerkracht kunnen omgaan met deze diversiteit. Een zeer geschikte benadering hiervoor is de oplossingsgerichte aanpak, waarbij wordt uitgegaan van de eigen competenties van leerlingen en ze worden aangespoord om zelf oplossingen te zoeken en doelen te halen.

'Oplossingsgericht begeleiden' is een basisboek over oplossingsgericht werken in het primair onderwijs. De aanpak is bru...

25,00
Direct beschikbaar
+
Bestel

Pedagogiek voor professionele opvoeders / Druk 2 (eBook)

Digital (delivered electronically) || Hans Jan Kuipers

Pedagogiek voor professionele opvoeders

Nu er een ministerie voor Jeugd en Gezin, een uitgebreide voor- en naschoolse opvang en een digitaal kinddossier in het leven zijn geroepen, rijst de vraag: Wie of wat geeft professionals en beleidsmakers het recht naast de ouders te staan en invloed uit te oefenen op de opvoeding van hun kinderen? In 'Pedagogiek voor professionele opvoeders' gaat de auteur om deze vraag te beantwoorden te rade bij enkele wetenschappers die de fundamenten hebben gelegd...

24,00
Direct beschikbaar
+
Bestel

Professioneel pedagogisch handelen (eBook)

omgaan met probleemgedrag in opvoedsituaties

Digital (delivered electronically) || Gerbert Sipman

Veel professionele opvoeders ervaren dat de gedragsproblematiek onder kinderen en jongeren toeneemt. Daarmee omgaan, vraagt veel van hun kwaliteiten. Dit vernieuwende boek biedt hiervoor een aanpak gebaseerd op de ecologische pedagogiek, een stroming die de theorieën rond gedragsproblemen integreert.

In de ecologische pedagogiek wordt (probleem-)gedrag beschouwd in relatie tot de omgeving. Professioneel pedagogisch handelen concretiseert deze relatief nieuwe stroming middels een helder mode...

32,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Samen opvoeden (eBook)

oriëntatie op pedagogische werkvelden

Digital (delivered electronically) || Hans Janssen

Sociale professionals begeleiden kinderen, jongeren en hun opvoeders in normale en in complexe opvoedingssituaties. Samen opvoeden helpt (toekomstige) professionals zich te oriënteren op hun voorkeuren, mogelijkheden en kansen binnen het pedagogisch beroepenveld dat aan verandering onderhevig is. Het legt een verbinding tussen pedagogisch handelen, opvoedingstheorieën en (professionele) opvoedingspraktijken.

Het eerste hoofdstuk in Samen opvoeden is een beknopte inleiding in de pedagogiek e...

42,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Ontwikkeling in de groep / Druk 2 (eBook)

groepsdynamica bij kinderen en jongeren

Digital (delivered electronically) || Marianne Luitjes & Ilona de Zeeuw-Jans || Coutinho

Kinderen en jongeren leren veel van de groepen waarin ze tijd doorbrengen en daarom hebben hun ervaringen binnen groepsverband grote invloed op hun ontwikkeling. Omgekeerd bepalen individuele kinderen en jongeren de groepsdynamiek. Professionals die op een adequate manier dergelijke processen van kinderen en jongeren bijsturen, dragen bij aan een goede ontwikkeling van de groep en van ieder kind. Ontwikkeling in de groep is een uniek handboek, dat zich richt op het werken met groepen kinderen...