Zoekfilters

Geen verdere filters gevonden

E-books (2)

24,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Ruimtelijke economische dynamiek (eBook)

kijk op bedrijfslocatie en regionale ontwikkeling

Digital (delivered electronically) || Oedzge Atzema, Ton van Rietbergen, Jan Lambooy & Sjef van Hoof

'Wat gebeurt waar? En waarom daar?' zijn de centrale vragen die een geograaf stelt. De economisch geograaf kijkt bij die vragen vooral naar de locatie en regionale spreiding van bedrijven en consumenten. Van oudsher worden locatievoorkeuren en regionale ontwikkeling verklaard uit ruimtelijke verschillen in kosten en opbrengsten tussen landen, regio's en steden. Maar er zijn ook andere verklaringen te geven zoals de rol van de regionale cultuur, de effectiviteit van planologisch beleid en de e...

24,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Dynamics in economic geography (eBook)

changing views on industrial location and regional development

Digital (delivered electronically) || Oedzge Atzema, Ton van Rietbergen, Jan Lambooy & Sjef van Hoof

What is happening where? And why there? These are the geographer's main questions. The economic geographer mainly focuses in this connection on the location and regional distribution of producers and consumers. Locational preferences and regional development are traditionally explained on the basis of spatial cost and profit differences among countries, regions and cities. There are however also other explanations such as the role of the regional culture, the effectiveness of planological pol...