Zoekfilters

Taal
Nederlands (10)

Studieboeken (11)

39,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 37,53
+
Bestel

Sociaal ondernemen / Druk 1

Paperback || Guido Walraven || Boom

Professionals in het sociaal domein staan regelmatig voor lastige dilemma’s. Ze komen op voor de belangen van hun cliënten, maar moeten tegelijkertijd efficiënt en kostenbewust werken en kunnen omgaan met de (lokale) overheid als opdrachtgever. Dit vraagt om een meer ondernemende rol van de sociaal professional. Sociaal ondernemen biedt handvatten om deze ondernemende kwaliteiten te ontwikkelen en vorm te geven en nodigt uit tot reflectie hierover.

Sociaal ondernemen beschrijft de compete...

42,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 40,38
+
Bestel

Groepsdynamica / Druk 2

Werken in en met groepen

Paperback || Monique Bekker || Boom

Groepsdynamica is de wetenschappelijke studie van het gedrag van mensen in groepen. Daarnaast is het een algemeen gebruikte term voor de processen die zich in groepen afspelen en de interventies die je er als deelnemer of begeleider op kunt uitoefenen.

In Groepsdynamica wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkeling die groepen doormaken vanaf de vorming van een groep. Aan de orde komt wat de impact is van groepsdynamica op mensen die een groep begeleiden of er (professioneel) deel van...

32,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 30,88
+
Bestel

Methodisch handelen inzichtelijk / Druk 3

Paperback || Jos Kuiper & Peter Zijsling || Boom

Methodisch handelen lijkt een eenvoudig aan te leren basisvaardigheid voor professionals in het sociale domein. Maar de schijnbare eenvoud van het methodisch werken is bedrieglijk. Methodisch handelen inzichtelijk biedt de student stap voor stap inzicht in het concept van methodisch handelen. Door de vele praktische voorbeelden, opdrachten en oefeningen wordt duidelijk wat methodisch handelen precies is.

Theorie wordt in deze uitgave wel aangereikt, maar dient niet voortdurend als leidraad. D...

40,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 38,90
+
Bestel

Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld / Druk 3

Van signalering tot besluit

Paperback || Linda Douma & Medi Hoes || Boom

Deze uitgave is bedoeld voor studenten die in hun (beoogde) werkveld te maken kunnen krijgen met kinderen, volwassenen en gezinnen waarbij (vermoedelijk) sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Het boek biedt achtergronden en praktische handvatten en informatie, zodat beroepskrachten dit tijdig kunnen signaleren en er adequaat op kunnen reageren.

De vele casussen in het boek maken de theorie inzichtelijk. In het boek komen de volgende onderwerpen aan de orde: Wat verstaan we ond...

34,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 33,20
+
Bestel

De lerende professional / Druk 3

Paperback || Vera Ranty, Sjoerd van Gurp & Joos Priem || Boom

Er komt veel op je af wanneer je na je studie aan de slag gaat als professional. Je voert zelfstandig taken uit, neemt beslissingen, overlegt met collega’s en je wilt laten zien wat je kunt. Op je werkplek word je niet alleen op je professionele, maar ook op je persoonlijke kwaliteiten beoordeeld. Daarom is het van belang dat je weet wat je als persoon en professional te bieden hebt.

De lerende professional helpt je om te reflecteren op je eigen handelen en gedrag. Deze zelfreflectie levert...

49,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 47,03
+
Bestel

Veranderen in meervoud / Druk 3

Een driedimensionale kijk op de sociale veranderkunde

Paperback || Gerard Donkers || Boom

Als professional in het werken met individuen, groepen, organisaties en samenlevingsverbanden heb je behoefte aan praktische kennis. Je wilt weten wat je kunt doen en hoe je moet handelen als je in samenwerking met anderen een bepaalde verandering wilt realiseren. In dit basisboek van sociale veranderkunde leer je vanuit een interdisciplinaire visie om meervoudig te handelen, dat wil zeggen constructief omgaan met verschillen, conflicten en tegenstrijdige perspectieven in een verandertraject.

...

41,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 39,43
+
Bestel

Basisboek ondersteuning aan mensen met een verst. beperking / Druk 3

Paperback || Aart Bogerd, Lida Nijgh & e.a. || Boom

In Basisboek ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking wordt de hedendaagse visie beschreven op het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking. Het boek staat vol praktische informatie over de begeleiding van kinderen, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. De auteurs schetsen de ontwikkeling in elke levensfase en gaan in op de verschillende vormen van ondersteuning en de methoden die hierbij ingezet kunnen worden. Ook zijn er verdiepende hoofds...

21,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 20,43
+
Bestel

Overdracht en tegenoverdracht / Druk 7

Een therapeutisch fenomeen vertaald naar alledaagse psychosociale begeleiding

Paperback || Fee van Delft || Boom

In dit boek worden de begrippen ‘overdracht’ en ‘tegenoverdracht’ (oorspronkelijk ontwikkeld door Freud) vertaald naar het alledaagse leven en de beroeps praktijk van begeleiders van cliënten. Onder overdracht verstaan we: het onbewust overdragen van oude gevoelens naar elkaar en in het bijzonder van de cliënt op de autoriteit, hulpverlener of begeleider. Tegenoverdracht is het onbewust

overdragen van oude gevoelens van de autoriteit, hulpverlener of begeleider op de cliënt.

Overd...

32,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 30,88
+
Bestel

Zingeving in zorg en welzijn / Druk 2

Paperback || M. Vosselman, C. Leget, e.a. || Boom

Zingeving gaat over de betekenis die mensen geven aan (situaties in) hun leven. Het omvat alledaagse zaken die voor iemand belangrijk zijn, maar ook fundamentele, existentiële levensvragen. Bij een crisis of (ernstige) ziekte speelt zingeving vaak expliciet een rol. Mensen zoeken dan steun bij wat voor hen echt belangrijk is, ze gaan op zoek naar een nieuwe richting in hun leven of hebben aandacht voor wat nog echt belangrijk is als hun leven ten einde loopt. Hoe ga je als professional met d...

49,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 47,45
+
Bestel

Psychological Communication / Druk 2

Theories, Roles and Skills for Counsellors

Paperback || G. Lang & H.T. van der Molen || Boom

This book combines relevant theoretical insights and concrete communication skills necessary for effective counselling and coaching. The authors first explore the helper’s basic attitude. Secondly, they discuss views from client-centred, cognitive behavioural and social learning theories that are important for good helping.

Bridging theory and practice they describe the helper in four roles: confidant, communicative detective, teacher, and coach. The helper uses these roles within a three s...