Zoekfilters

Verschijningsjaar
2017 (2)
2018 (2)

Studieboeken (5)

37,50
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 35,63
+
Bestel

Casuïstiek Vennootschapsbelasting / Druk 6

Paperback || J.L. van de Streek || Boom Juridische uitgevers || met inkijkexemplaar

De vennootschapsbelasting is de meest ingewikkelde belasting. Zo vormen de renteaftrekbeperkingen een waar doolhof en strekt het regime voor de deelnemingsvrijstelling zich uit over twaalf wetsartikelen. Het regime voor de fiscale eenheid doet qua omvang en complexiteit hiervoor niet onder.

In Casuïstiek vennootschapsbelasting wordt aan de hand van omvangrijk oefenmateriaal de heffing van vennootschapsbelasting inzichtelijk gemaakt bij zowel het midden- en kleinbedrijf als bij multinationals.

De volgende thema’s komen aan bod...

29,50
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 28,03
+
Bestel

Ethiek en recht in kort bestek / Druk 4

Paperback || E.H. Schotman || Boom Juridische uitgevers || met inkijkexemplaar

In 'Ethiek en recht in kort bestek' worden kort de belangrijkste stromingen in de ethiek belicht en de relatie die deze stromingen hebben met het recht. Het is geschreven voor studenten HBO-Rechten. Het uitgangspunt is de gedachte dat inzicht in de ethiek ze zal helpen het recht beter te begrijpen. Daarnaast is het leuk en waardevol om iets van ethiek te weten. Ethiek stimuleert het denken over wie je bent of wilt zijn en het verruimt de blik op de wereld. De hoofdstukindeling is als volgt....

43,50
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 41,33
+
Bestel

Praktijkgericht juridisch onderzoek / Druk 3

Paperback || Geertje van Schaaijk || Boom Juridische uitgevers || met inkijkexemplaar

In een praktijkgericht juridisch onderzoek dienen zowel het recht als de sociale werkelijkheid onderzocht te worden. Dat is het uitgangspunt in dit boek en daarom worden juridische en empirische onderzoeksmethoden geïntegreerd aangeboden. Het eerste hoofdstuk is gewijd aan een onderzoeksmodel en de methodologie van praktijkgericht juridisch onderzoek. De volgende zeven hoofdstukken gaan over de activiteiten die een onderzoeker verricht: oriëntatie, onderzoeksformulering, onderzoeksopzet, on...

39,00
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 37,05
+
Bestel

Arbeidsrecht & Reorganisatie / Druk 3

Paperback || E. van Vliet & B. Filippo || Boom Juridische uitgevers || met inkijkexemplaar

Arbeidsrecht & Reorganisatie is geschreven voor studenten aan een universiteit en voor studenten in het hoger beroepsonderwijs. Daarnaast is dit boek een handig naslagwerk voor iedereen die in de praktijk met het onderwerp ‘arbeidsrecht en reorganisatie’ te maken krijgt. In een tijd waarin reorganisaties aan de orde van de dag zijn, geeft dit boek in vogelvlucht een overzicht van diverse arbeidsrechtelijke leerstukken die gemeen hebben dat ze bij een reorganisatie van belang zijn.

Het bo...

Niet beschikbaar

Wetgeving sociaal recht 2019/2020

Paperback || Guus Heerma van Voss || Boom Juridische uitgevers || met inkijkexemplaar

Het sociaal recht omvat het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Dit rechtsgebied is in Nederland verspreid over vele wetten en andere documenten. Daarom is het dikwijls lastig de relevante rechtsbronnen snel te vinden. In deze bundel vindt u een selectie van de meest gebruikte regelingen ten behoeve van het onderwijs en de rechtspraktijk. De behandelde onderwerpen zijn:

• Arbeidsovereenkomst algemeen

• Beloning

• Ontslag

• Opdracht en aanneming van werk

• Procesrecht, failli...