Zoekfilters

Verschijningsjaar
2013 (2)
2014 (2)
2018 (2)

Studieboeken (13)

40,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 38,90
+
Bestel

Culturele diversiteit in de gezondheidszorg

Kennis, attitude en vaardigheden

Paperback || Ivan Wolffers, Anke van der Kwaak & Nel van Beelen || Coutinho

In de gezondheidszorg treden geregeld misverstanden op in de communicatie en interactie tussen professionals en patiënten. Een complicerende factor daarbij is dat de gezondheidzorg steeds 'diverser' wordt: zowel zorgprofessionals als patiënten verschillen in achtergrond, cultuur of land van herkomst. Voor professionals in de zorg zijn culturele vaardigheden daarom onmisbaar.

Culturele diversiteit in de gezondheidszorg geeft inzicht in deze vaardigheden. Het boek bestaat uit drie delen. Fei...

61,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 58,43
+
Bestel

Communicatieve taaltherapie voor kinderen

Paperback || Marianne Rodenburg-van Wee, Josien Koopman & Chantal de Wit || Coutinho

Logopedisten behandelen vele jonge kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Doelgericht en op een natuurlijke, communicatieve manier werken aan taalaspecten geeft volgens onderzoek de beste resultaten. Communicatieve taaltherapie voor kinderen geeft een praktische beschrijving van de theorie van Van den Dungen (2007). Dit praktijkboek biedt logopediebehandelingen die weinig voorbereidingstijd vragen en communicatief en zeer doelgericht zijn.

Communicatieve taaltherapie voor kinderen is het ...

50,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 48,40
+
Bestel

Handboek taalontwikkelingsstoornissen

Paperback || Ellen Gerrits, Mieke Beers, Gerda Bruinsma & Ingrid Singer || Coutinho

Het is belangrijk dat professionals op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen inzicht hebben in de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen op hun vakgebied en tegelijkertijd duidelijke en werkbare handvatten hebben om deze toe te passen. Handboek taalontwikkelingsstoornissen beschrijft op een toegankelijke manier de belangrijkste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot signalering, diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met taalontwikkelingsstoornissen en koppe...

27,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 25,65
+
Bestel

Broddelen / Druk 2

Een (on)begrepen stoornis

Paperback || Yvonne van Zaalen & Coen Winkelman || Coutinho

Broddelen wordt als spraakstoornis gemakkelijk verward met stotteren: de spreker formuleert slordig en is vaak slecht te verstaan. Hijzelf én de luisteraar zien de storend vaak voorkomende versprekingen meestal slechts als slordigheden. Een tijdige en adequate behandeling van de stoornis kan veel moeilijkheden voorkomen. Broddelen is het enige handboek dat diep ingaat op dit onderbelichte onderwerp. Het boek verwerkt de resultaten van wetenschappelijk onderzoek tot concrete behandelmethodes.

De auteurs bespreken de theoretische achtergronden, symptomen, diagnostiek, therapie en behandelplannen en bieden veel beproefde oefeningen. Objectieve, structurele analyses van niet-vloeiende momenten en uitspraakfouten zetten de specifieke symptomen van broddelen helder neer. Het onderscheid met stotteren wordt, vanuit de onderliggende neurocognitieve processen, heel duidelijk. Broddelen geeft gedetailleerde, goed gemotiveerde en aan de praktijk getoetste handreikingen, geïllustreerd met videofragmenten en andere materialen via de interactieve website...

30,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 29,40
+
Bestel

Praktijkgericht onderzoek in de (para)medische zorg / Druk 2

Paperback || Eveline Wouters, Yvonne van Zaalen & Janna Bruijning

Binnen de zorgsector is het steeds gebruikelijker om praktijkproblemen te benaderen met een onderzoekende houding. Het beleid en de praktijk worden hierbij kritisch bevraagd. Zo leidt praktijkgericht onderzoek tot een aanpak die een verbetering van de beroepspraktijk teweegbrengt.

Praktijkgericht onderzoek in de (para)medische zorg biedt een leidraad voor het ontwikkelen van een onderzoekende houding en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Deze tweede druk is geheel herzien, waarbij ...

40,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 38,90
+
Bestel

Algemene fonetiek / Druk 4

Paperback || A.C.M. Rietveld & V.J. van Heuven || Coutinho

Hoe maken mensen spraakklanken, lettergrepen, woorden en zinnen? Wat kan er fout gaan bij het spreken en luisteren, bijvoorbeeld als gevolg van een buitenlands accent of een spraakstoornis? Wat zijn de akoestische eigenschappen van klanken, woorden en zinnen? Welke verschillen in klank, ritme en melodie zijn voor een luisteraar belangrijk, en hoe kunnen we daar achter komen? Hoe kunnen we computers leren spreken en verstaan?

Algemene fonetiek geeft antwoord op deze praktische vragen tegen de...

29,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 28,45
+
Bestel

Handboek interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn

Paperback || Yvonne van Zaalen, Stijn Deckers & Hans Schuman || Coutinho

Zorg- en welzijnsprofessionals moeten adequaat met elkaar samenwerken om optimale zorgverlening of ondersteuning te kunnen bieden aan burgers binnen onze participatiemaatschappij. Maar interprofessioneel samenwerken gaat niet vanzelf. Het vraagt om het ontwikkelen van competenties die nodig zijn om te kunnen functioneren in een interprofessionele beroepspraktijk, met oog voor het brede functioneren van de cliënt en alle betrokkenen in het sociale systeem van de cliënt.

Het Handboek interpro...

49,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 47,03
+
Bestel

Stotteren / Druk 3

van theorie naar therapie

Paperback || Mies Bezemer, Jan Bouwen & Coen Winkelman || Coutinho

Stotteren is een complexe communicatiestoornis die niet altijd eenvoudig te verklaren of te behandelen is.

Met de juiste diagnose en therapie is vaak een goed resultaat te behalen. In dit boek worden het ontstaan, de ontwikkeling, de diagnose en behandeling van stotteren besproken bij kinderen, jongeren en volwassenen. Naast de theorie over stotteren, staan twee benaderingen centraal: het Erasmus 4-componentenmodel en het Demands & Capacities model. De aanbevelingen voor diagnostiek en therap...

35,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 34,15
+
Bestel

Taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen

verantwoording van behandeldoelen tos & behandelsuggesties voor kinderen met een taalniveau van 0 tot 6 jaar

Paperback || H.P.L.R. van den Dungen || Coutinho

Taaltherapie voor kinderen

met taalontwikkelingsstoornissen

Leen van den Dungen

Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen krijgen al decennialang veel wetenschappelijke aandacht. De behandeling van taalgestoorde kinderen door logopedisten gebeurde echter veelal intu ef. Pas de laatste jaren is er meer wetenschappelijke belangstelling voor ontstaan. Taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen sluit daarop aan en biedt handvatten voor het geven van evidence based taaltherapie.

Deze ...

13,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 12,83
+
Bestel

Kinderheesheid / druk 1

Achtergronden en suggesties voor therapie

Paperback || C.W. Nijzink-van Grinsven, S.A.L. Smit-Hermer & C.H. Waar || Coutinho