Zoekfilters

Studieboeken (4)

13,08
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 12,43
+
Bestel

juristnet handboeken praktijk Goed opdrachtnemerschap

aansprakelijkheid bij tekortkoming

Paperback || GM van Duin

Aan professionals worden eisen gesteld ten aan-zien van de professionele zorgvuldigheid jegens hun clienten. Men moet ten opzichte van zijn clienten de zorgvuldigheid van een redelijk be-kwaam en redelijk handelend vakgenoot in acht nemen.

Wat deze zorgplicht jegens clienten inhoudt is weer sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

In het aansprakelijkheidsrecht geldt het beginsel dat een ieder jegens anderen verantwoordelijk is voor zijn eigen gedragingen. Een ieder heeft rec...

15,73
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 14,94
+
Bestel

juristnet handboeken praktijk psychopaten met succes lesboek praktijk

Paperback || GM van Duin

In 2005 namen de psychologen Belinda Board en Katarina Fritzon van de universiteit van Surrey interviews en persoonlijkheidstests af van directieleden in het verenigd koninkrijk en vergeleken de resultaten met die van criminele psychiatrische patiënten van het Broadmoor ziekenhuis. Zij vonden dat drie uit elf van de persoonlijkheidsstoornissen meer voorkwamen bij deze directieleden dan bij de gestoorde criminelen. Zij beschreven de zakenlieden als zijnde succesvolle psychopaten en de crimine...

14,28
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 13,57
+
Bestel

juristnet handboeken praktijk Herstel economie

herstel de economie

Paperback || GM van Duin || Mijnbestseller B.V.

Hoe kan je de economische activiteiten die nu stilliggen weer herstellen? Dat is de centrale vraag bij elke economische crisis. Economische stilstand vraagt om doorstroming van financiën.

We beginnen eerst met het schuldenprobleem.

Door de huidige schuldenproblemen is er geen geld meer om iets nieuws te beginnen, te kopen of aan te schaffen. De financiele stroom komt vast te liggen in de schuldenaflossing.

Het schuldenprobleem is een denkprobleem.

En wij zijn zeer domme mensen. De techniek...

13,81
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 13,12
+
Bestel

juristnet handboeken praktijk Kwaliteitszorg in de praktijk

Paperback || GM van Duin

Het woord kwaliteit stamt van het Latijnse `qualitas dat eigenschap, karakter of hoedanigheid betekent.

Wij verstaan onder het begrip `kwaliteit : het geheel van kenmerken en eigenschappen van een product of dienst dat bijdraagt tot het vermogen ervan om bepaalde behoeften te bevredigen. Dat kan door kwaliteitszorg. De inspanningen van organisaties om kwalitatief goede producten/diensten te leveren, wordt aangeduid met de term Kwaliteitszorg. We definiëren kwaliteitszorg als het aspect van

...