Nieuwe titels (62)

Een overzicht van nieuwe studieboeken die relevant zijn binnen het hoger onderwijs.

38,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 37,00
+
Bestel

Motiverend coachen / Druk 1

Gespreksvoering voor duurzame gedragsverandering

2023 || Paperback || Karen van Hoye e.a. || Noordhoff || met inkijkexemplaar || ook als eBook

- Leidt toekomstige (en ervaren) professionals door de theorie rondom veranderprocessen;

- zeer praktijkgerichte kennismaking met motiverend coachen;

- unieke aanpak waarbij een breed spectrum van coachen wordt belicht.

Professionals leren om een effectief coachingsgesprek te voeren is een kunst apart. De theorie is helder, maar de praktijk weerbarstig. We weten vanuit onderzoek en uit de praktijk veel over wat werkt in een coachgesprek en hoe veranderprocessen in elkaar steken. Eenmaal aan h...

43,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 41,75
+
Bestel

Vreemde talen in het basisonderwijs

Een activerende didactiek voor Engels en MVT

2023 || Paperback || Amy Klipp || Coutinho

Het succes van een les vreemde talen in het basisonderwijs hangt nauw samen met de kwaliteit van de leerkracht. Als de leerkracht een gedegen, activerende les geeft, zullen de leerlingen de taal beter leren spreken. Hier kunnen tal van didactische aanpakken voor gebruikt worden. Vreemde talen in het basisonderwijs helpt pabostudenten en leerkrachten deze theorie te verbinden met de dagelijkse praktijk.

De didactiek in dit boek is ontleend aan de kennisbasis Engels en wordt verhelderd door mid...

34,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 33,20
+
Bestel

Strategisch brand design

2023 || Paperback || R. Stavorinus || Noordhoff || ook als eBook

• Het eerste en enige boek dat aandacht besteedt aan design vanuit een merk- en marketingperspectief;

• koppelt basiskennis op het gebied van marketing aan het proces voor het ontwikkelen van design voor merken;

• met veel visuele voorbeelden van de top in hedendaags brand design.

Strategisch Brand Design is een nieuw boek dat studenten en professionals een helder overzicht biedt van de belangrijkste stappen bij het ontwikkelen van design voor merken. Het bestaat uit vier delen. Het beg...

31,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 29,93
+
Bestel

Basisboek Lesson Study in de lerarenopleiding

2023 || Paperback || Siebrich de Vries e.a. || Boom

Dit product bestaat uit een boek en een bijbehorend online leerplatform, hierop vind je o.a. het online boek.

‘Leraar is het mooiste beroep ter wereld’ is een veelgehoorde uitspraak. Tegelijkertijd is het een van de meest ingewikkelde beroepen. Een goede leraar word je dan ook niet vanzelf. Na de lerarenopleiding blijf je, samen met collega’s, jezelf voortdurend ontwikkelen. Lesson Study is een aanpak waarmee aanstaande, beginnende en ervaren leraren doelgericht en constructief samenwe...

34,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 33,20
+
Bestel

Allianties voor een duurzame toekomst / Druk 1

Naar waardengedreven samenspel tussen organisaties

2023 || Paperback || Jaap Boonstra e.a. || Boom

Dit boek is een inspiratiebron voor bestuurders, toezichthouders en verandermanagers die met nieuwe samenwerkingen willen bijdragen aan een positieve en duurzame wereld.

Wereldwijde uitdagingen op het gebied van klimaat, gezondheid en welvaartverdeling noodzaken organisaties om nieuwe vormen van samenwerking te zoeken op weg naar economische en maatschappelijke verandering. Waardengedreven allianties zijn daar een goed voorbeeld van. Ze zijn dé manier om bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Het creëren en ontwikkelen van duurzame allianties is echter niet eenvoudig. De omgeving stelt tegenstrijdige eisen en er bestaan spanningen tussen belanghebbenden. In dit boek beschrijven de auteurs twaalf paradoxen waarmee allianties te maken krijgen en ze bieden hand-vatten om met die paradoxen om te ga...

35,00
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 33,25
+
Bestel

Woorden in context - Thema's 1-6

Woordenschat opbouwen naar A2+

2023 || Paperback || Marilene Gathier e.a. || Coutinho || met inkijkexemplaar

Woordenschat is van groot belang voor het leren van een tweede taal: het niveau van alle vaardigheden gaat omhoog naarmate de taalleerder meer woorden kent. Met de nieuwe uitgave Woorden in context bouwen cursisten een woordenschat op tot net boven taalniveau A2 van het Europees Referentiekader. De ruim 2300 leerwoorden worden aangeboden in teksten verdeeld over twaalf thema’s, die opgedeeld zijn in twee boeken. De leerwoorden worden systematisch aangeboden in vier fases: voorbewerken, sema...

39,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 37,95
+
Bestel

Inzicht in burgerschapsvorming / Druk 1

Kennis en didactiek voor het basisonderwijs

2023 || Paperback || Jan de Bas e.a. || Coutinho

Sinds 2021 zijn scholen en groepsleerkrachten wettelijk verplicht om in de klas aandacht te besteden aan burgerschapsvorming, zodat kinderen opgroeien tot burgers die respect hebben voor de democratie, oog hebben voor de medemens en voor zichzelf opkomen. Inzicht in burgerschapsvorming helpt basisscholen en (toekomstige) leerkrachten om op bewuste en verantwoorde manier invulling te geven aan onderwijs in burgerschapsvorming.

Het theoretische deel van het boek behandelt de drie overkoepelende...

47,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 45,13
+
Bestel

Identiteitsontwikkeling en begeleiding van jongeren

Een praktijkgericht boek voor jeugdprofessionals

2023 || Paperback || Jacob de Wilde e.a. || Coutinho

In de adolescentie ontwikkelen jongeren een eigen identiteit; een belangrijk onderdeel van de eigen persoonlijkheid. Inzicht krijgen in de manier waarop identiteit gestalte krijgt is daarom essentieel voor iedereen die in het sociaal domein met jongeren werkt of jongeren begeleidt. In de nieuwe uitgave Identiteitsontwikkeling en begeleiding van jongeren wordt de ontwikkeling van identiteit behandeld vanuit de vragen ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’, ‘wat wil ik’? Hiermee leren (aankomen...

49,00
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 46,55
+
Bestel

Ondernemen in zorg en welzijn

2023 || Paperback || Lilian Beijer e.a. || Concept uitgeefgroep

Dit boek over ondernemerschap in zorg en welzijn biedt inzichten die je als (aankomend) ondernemer of ondernemende professional kunnen helpen om kansen voor de noodzakelijke herinrichting van deze domeinen te zien en te benutten.

Ook sociaal ondernemerschap, waarbij maatschappelijke impact met ruimte voor diversiteit en een inclusieve samenleving vooropstaat, komt aan bod in dit boek.

Verschillende facetten van ondernemerschap in zorg en welzijn worden belicht door auteurs met uiteenlopende ...

12,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 11,88
+
Bestel

Kijken is het nieuwe lezen

2023 || Paperback || J.A.A. (John) Louws || Boer, Den / De Ruiter

Over ‘ontlezen’ is de afgelopen jaren een reeks artikelen, rapporten en aanbevelingen verschenen. De bezorgdheid daarover is begrijpelijk. Het kijken naar verhalen (‘netflixen’) heeft het lezen verdrongen; voor jongeren biedt lezen niet alleen meer toegang tot verhalen. Ook het luisterboek is in opkomst.

Onder andere deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe, multimediale benadering van verhalen, met name in het onderwijs.

Dit essay wil de discussie over ontlezing verbreden.

John Louws...