Nieuwe drukken (16)

Een overzicht met nieuwe drukken van studieboeken die relevant zijn binnen het hoger onderwijs.

Meso-economie en bedrijfsomgeving / Druk 8

2022 || Studiemeister || Ad Marijs e.a. || Noordhoff

- Analyse van de concurrentie tussen ondernemingen staat centraal, vanuit micro-economisch perspectief én meso-economisch perspectief;

- zeer geschikt om de concurrentie-intensiteit en concurrentieposities op concrete markten en voor concrete ondernemingen vast te stellen;

- geeft inzicht in de strategische mogelijkheden die ondernemingen hebben om hun concurrentiepositie te verbeteren.

Meso-economie en bedrijfsomgeving is de enige geïntegreerde methode voor bedrijfstakanalyse waarin een ve...

De kern van de administratieve organisatie / Druk 4

2022 || Studiemeister || Jan-Carel Bast e.a. || Noordhoff

Let op! Deze titel is alléén beschikbaar in studiemeister.

- Complete en toegankelijke kennismaking met het vak administratieve organisatie;

- Praktijkgericht en voorzien van veel praktische voorbeelden, tussenvragen en casussen;

- volop aandacht voor managementinformatie en het gebruik van ERP-systemen.

De kern van de administratieve organisatie is een basisboek voor het vak Administratieve Organisatie en sluit aan op het competentiegerichte onderwijs. Het boek geeft inzicht in ...

Praktisch Fiscaalrecht Ed 2022-2023 / Druk 13

2022 || Studiemeister || Mr. M.P. Damen || Noordhoff

- Standaardboek voor veel hogescholen vanwege de praktische insteek;

- biedt een stevig fundament voor het toepassen van belastingrecht;

- geschreven door een praktijkdocent met vele jaren ervaring.

Praktisch Fiscaalrecht is een handboek dat een stevig fundament legt om belastingrecht in de praktijk te kunnen toepassen. Het vertaalt complexe materie op een toegankelijke wijze door gebruik te maken van actuele voorbeelden en praktijkcasussen. Met uitgebreid en divers online oefenmateriaal slui...

Praktisch Bedrijfsrecht / Druk 5

2022 || Studiemeister || J.W.J. Fiers MBA e.a. || Noordhoff

- Sterke koppeling tussen de theorie en de praktijk;

- sluit aan bij de belevingswereld van hbo-studenten;

- bevat veel voorbeelden en oefencasussen.

Praktisch Bedrijfsrecht biedt inzicht in de belangrijkste juridische zaken die zich afspelen in het bedrijfsleven. Onderwerpen als rechtsvormen, vestiging, (koop)overeenkomsten, aansprakelijkheid, intellectueel eigendom, faillissement, personeel, mededinging, personen- en familierecht en internationale handel komen aan bod. Dit boek geeft docent...

Mens en Recht / Druk 11

2022 || Studiemeister || Mr A. Bunthof e.a. || Noordhoff

- Behandelt de juridische aspecten waarmee cliënten binnen het domein Social Work en Zorg te maken kunnen krijgen;

- geeft social workers en medewerkers binnen de Zorg zicht op juridische valkuilen voor een cliënt;

biedt in kort bestek heel veel nuttige informatie.

- Mens en recht is een inleiding in het recht, speciaal afgestemd op het sociaal-agogische domein. Het boek leert studenten hoe het recht in de praktijk van Social Work en Zorgwerkt.

Mens en Recht begint met een inleiding in het ...

Gedrag in organisaties / Druk 8

2022 || Studiemeister || Ella Wijsman e.a. || Noordhoff

- Inspirerende inleiding in de organisatiepsychologie;

- veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, zoals digitaal vergaderen;

- met veel nieuwe cases en uitgebreide (online) oefenmogelijkheden.

Gedrag in organisaties staat bekend als dé inleiding in de organisatiepsychologie. Op inspirerende wijze wordt het gedrag van mensen in organisaties beschreven en verklaard. Ook wordt helder aangegeven hoe deze kennis ingezet kan worden bij het leidinggeven in organisaties. In het boek is er veel aand...

Gesprekken in organisaties / Druk 7

2022 || Studiemeister || Yvonne Gramsbergen-Hoogland e.a. || Noordhoff

- Behandelt zowel twee- als groepsgesprekken;

- elk gespreksonderwerp wordt apart behandeld waardoor het modulair ingezet kan worden;

bevat veel opdrachten.

Gesprekken in organisaties heeft de afgelopen decennia duidelijk zijn waarde bewezen. Het wordt bij tientallen opleidingen in het hoger onderwijs gebruikt en is hét standaardwerk in Nederland en België over professionele gespreksvoering in organisaties.

Gesprekken in organisaties bestaat uit drie delen:

In deel I worden de basisvaardigh...

Praktijkgerichte sociale vaardigheden / Druk 4

2022 || Studiemeister || Mirjam Groen e.a. || Noordhoff

Let op! Deze titel is alléén beschikbaar in studiemeister.

- Praktische toepassing van communicatie en interactie;

- met herkenbare voorbeelden uit het sociale veld;

- nodigt uit tot nadenken en zelfreflectie.

Bedrijven en organisaties hechten veel waarde aan de sociale vaardigheden van medewerkers, waarbij digitale communicatie een steeds belangrijkere rol speelt.

Met Praktijkgerichte sociale vaardigheden oefen je de sociale- en communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor h...

Samenlevingen / Druk 9

Inleiding in de sociologie

2022 || Studiemeister || Nico Wilterdink e.a. || Noordhoff

- Compleet overzicht van alle sociologische theorie;

- modulair te gebruiken;

- volop digitale ondersteuning: toetsen, opdrachten en begrippentrainers.

Samenlevingen analyseert het sociale leven in termen van wederzijdse afhankelijkheden en brengt studenten hiermee een sociologische manier van denken bij. Het boek introduceert eerst de verschillende basisafhankelijkheden, namelijk op economisch, affectief, cognitief en politiek vlak. Vervolgens gaat het boek in op sociale ongelijkheid als uni...

Ontwerpen van Technische Innovaties / Druk 3

2022 || Studiemeister || Inge Oskam || Noordhoff

- Breed inzetbaar en praktisch studieboek;

- reikt studenten concrete tools aan;

- bevat de nieuwste ontwikkelingen en innovaties.

Ontwerpen van technische innovaties biedt studenten een praktische ontwerpmethode voor het doen van onderzoek en het maken van innovatieve ontwerpen in multidisciplinaire teams. Het volledige ontwerpproces komt aan bod, vanaf de innovatievraag tot en met het ontwikkelen en testen van een effectieve oplossing.

Per thema – samenwerken, onderzoeken, creatief denke...