Bookshelf

Bedrijfseconomische thema's (e-book)
58,50
 Direct beschikbaar
met 5% korting 55,57
+
Bestel

Bedrijfseconomische thema's (e-book)

E-book via Bookshelf || P. de Boer e.a. || Noordhoff Uitgevers B.V. || met inkijkexemplaar

Dit is onderzoek! (e-book)
33,75
 Direct beschikbaar
+
Bestel

Dit is onderzoek! (e-book)

handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek

E-book via Bookshelf || Baarda, B. || Noordhoff Uitgevers B.V. || met inkijkexemplaar

Ben je eerstejaars en wil je snel een overzicht van de belangrijkste aspecten van kwantitatief en kwalitatief onderzoek? Handig en overzichtelijk gepresenteerd in één studieboek? Dan is Dit is onderzoek een uitstekende keus voor jou! Dit is onderzoek is een toegankelijke handleiding voor eerstejaars hbo-studenten en beschrijft de essentie van onderzoek in vier stappen: de probleemstelling, het onderzoeksontwerp, de dataverzameling en de verwerking en analyse van en de rapportage over de ond...

Samenwerken in projecten (e-book)
28,75
 Direct beschikbaar
+
Bestel

Samenwerken in projecten (e-book)

E-book via Bookshelf || Rob Groen e.a. || Noordhoff Uitgevers B.V. || met inkijkexemplaar

Met Samenwerken in projecten - De teamrollen van Belbin voor studenten maken studenten op een praktische en laagdrempelige manier kennis met het teamrollenmodel van Belbin. Dit teammanagement-systeem verschaft inzicht in de dynamiek van het werken in teams en beoogt een zo harmonieus en succesvol mogelijke samenwerking binnen een team.

Basisboek Bedrijfseconomie (e-book)

Niet beschikbaar

Basisboek Bedrijfseconomie (e-book)

E-book via Bookshelf || W. Koetzier & M.P. Brouwers || Noordhoff Uitgevers B.V. || met inkijkexemplaar

Basisboek Recht (e-book)

Niet beschikbaar

Basisboek Recht (e-book)

E-book via Bookshelf || met inkijkexemplaar

Inleiding tot de marketing / Druk 4 (e-book)
54,00
 Direct beschikbaar
+
Bestel

Inleiding tot de marketing / Druk 4 (e-book)

E-book via Bookshelf || Bronis Verhage || Noordhoff Uitgevers B.V. || met inkijkexemplaar

- Geschreven door gerenommeerde auteur

- heldere en toegankelijke kennismaking met het vakgebied marketing

- compleet en toch beknopt.

Dit boek laat studenten kennismaken maken met het vakgebied marketing en leert ze hoe ze een slagvaardig marketingbeleid kunnen uitstippelen. Compleet en toch beknopt.

Inleiding tot de marketing gaat in op actuele inzichten, ontwikkelingen en trends op marketinggebied. Het belicht bijvoorbeeld uitgebreid de doorbraak van online marketing, de invloed van social...

Samen opvoeden (e-book)
32,00
 Direct beschikbaar
+
Bestel

Samen opvoeden (e-book)

E-book via Bookshelf || Hans Janssen || Coutinho

Vaardig communiceren in de gezondheidszorg (e-book)
27,99
 Direct beschikbaar
+
Bestel

Vaardig communiceren in de gezondheidszorg (e-book)

E-book via Bookshelf || Jonathan Silverman e.a. || Boom uitgevers Amsterdam || met inkijkexemplaar

ZorgBasics Werkhervatting en re-integratie (e-book)
13,99
 Direct beschikbaar
+
Bestel

ZorgBasics Werkhervatting en re-integratie (e-book)

E-book via Bookshelf || Harald Miedema || Boom uitgevers Amsterdam