Geïntegreerd pedagogisch handelen / Druk 1 (e-book)

In voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs

Voorzijde
36,50
Direct beschikbaar
Andere versies
+
Bestel
ISBN: 9789046967430
Uitgever: Coutinho
Verschijningsvorm: E-book via Bookshelf
Auteur: Jeroen Onstenk
Druk: 1
Pagina's: 336
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2019
Categorie: Pedagogisch onderwijs
NUR: Onderwijs en opvoeding

Als leraar in het voortgezet en beroepsonderwijs heb je - welk vak je ook geeft - niet alleen (vak)didactische, maar zeker ook een goed ontwikkelde pedagogische bekwaamheid nodig.

Geïntegreerd pedagogisch handelen levert inzichten en handvatten hoe je in de context van de maatschappelijke ontwikkelingen en eisen aan het onderwijs de pedagogische opdracht van het voortgezet en beroepsonderwijs inspirerend, effectief en verantwoord in kan vullen. In het eerste hoofdstuk wordt de visie op geïntegreerd pedagogisch handelen in de klas en de drie dimensies daarvan belicht. De volgende vier hoofdstukken hebben betrekking op het pedagogisch handelen in de klas. Omdat de leraar dat niet alleen doet, gaat hoofdstuk 6 daarom in op het pedagogisch partnerschap met ouders. De laatste twee hoofdstukken plaatsen de aanpak van het boek in een breder maatschappelijk en professioneel kader.

Geïntegreerd pedagogisch handelen is bedoeld voor studenten aan de eerste en tweedegraads lerarenopleidingen, maar is ook van waarde voor leraren in het voorgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Jeroen Onstenk is lector Pedagogisch-Didactisch Handelen in het Onderwijs aan Hogeschool Inholland. Hij schreef eerder ook Pedagogiek in de onderwijspraktijk voor de pabo en het primair onderwijs.