Reasonable expectations of honest man / druk 1

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789077320266
Uitgever: Uitgeverij Paris B.V.

Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar privaatrecht aan de Open Universiteit Nederland op vrijdag 7 oktober 2005 door mr. J.G.J. Rinkes.

".....the reasonable expectations of honest men must be protected ..."

Wat is precies de rol van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht, en moet worden onderkend dat in het Engelse recht sprake is van een tegenzin om deze algemene norm te accepteren? De vraag staat centraal of de bescherming van reasonable expectations of honest men als gegeven algemene gelding heeft. En zo ja, wat zijn dan de consequenties ervan voor met name de privaatrechtswetenschap en het Nederlandse contractenrecht?

De stelling is dat het Nederlandse privaatrecht vanuit het gezichtspunt van efficiency en rechtszekerheid er baat bij zou hebben om - naast de objectieve maatstaven van redelijkheid en billijkheid - het concept van eerlijkheid als optelsom van oprechtheid en accuraatheid een duidelijke plaats te geven.

Over de auteur

Prof. mr. J.G.J. Rinkes is hoogleraar privaatrecht aan de Open Universiteit Nederland, bijzonder hoogleraar consumentenrecht aan de Universiteit Maastricht en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem.

Lees meer