Speciale kinderen in ontwikkeling / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789077024263
Uitgever: Uitgeverij De Graaff

Het opvoeden en onderwijzen van een kind met een kinderpsychiatrische ontwikkelingsstoornis, zoals autisme of ADHD, is geen eenvoudige taak. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het een onmogelijke opgave is. De meeste kinderen blijken zich later een passende plaats te hebben verworven in de samenleving en weten zich daar goed te handhaven. Dat de weg ernaartoe extra inspanningen vergt staat echter vast. Bij de sociaal emotionele ontwikkeling en bij het leren is vaak zoveel extra begeleiding nodig dat een beroep moet worden gedaan op cluster 4 onderwijs. Hier krijgt het kind speciaal onderwijs dat toegesneden is op zijn of haar problematiek.Om passend onderwijs te kunnen bieden is het van belang dat er eerst een uitvoerig diagnostisch onderzoek van het kind plaatsvindt. Dat betreft niet alleen de classificerende diagnostiek maar ook de individuele descriptieve diagnostiek. Pas dan is een adequaat behandelingsplan mogelijk. Elk kind heeft recht op een op haar/zijn problematiek afgestemde behandeling. Dat vergt binnen de school allereerst een pedagogisch klimaat dat zowel stimulerend en motiverend, als taakstellend en corrigerend is. Daarnaast is een aanbod van leerinstructies nodig dat op de cognitieve mogelijkheden van het kind is toegesneden. In sommige gevallen kunnen ook aanvullende behandelingen een noodzakelijke bijdrage leveren, zoals het gebruik van medicijnen bij ADHD. Tot slot dienen ook de ouders nauw bij de ontwikkeling van het kind te worden betrokken en instructies te krijgen hoe het kind thuis het beste kan worden begeleid.Maar wat is de juiste pedagogische aanpak van kinderen met ontwikkelingsstoornissen? De auteurs hebben ruim twee jaar 200 cluster 4 kinderen in hun ontwikkeling gevolgd. De inzichten die daarbij naar voren zijn gekomen leveren bouwstenen op om de hulpverlening aan kinderen met ontwikkelingsstoornissen thuis en op school effici