Type en loopbaan + aparte handleiding / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789076857152
Uitgever: Alfred Cornelis, Uitgeverij

Type en loopbaan, wisselwerking met 7 professionele elementen.Met dit werkboekje bieden we een helpende hand bij het in kaart brengen van zowel die situaties in de werkkringen en privésfeer, waaraan goede en minder prettige herinneringen zijn verbonden.Doel van dit werkboekje is een inzicht verschaffen in de loopbaanontwikkeling en de mogelijkheden om deze beter te laten aansluiten op de wensen van elk persoon. Dit werkboekje wordt daarmee een persoonlijke gids bij het kiezen van een baan en het uitstippelen van een loopbaan die het best bij zijn gebruiker past.De rode draad in dit werkboekje wordt gevormd door de werk- en loopbaanervaringen enerzijds en het persoonlijkheidstype anderzijds. Het gaat er immers om hoe goed deze professionele context van de baan past bij de persoonlijke voorkeuren.In deze professionele context onderscheiden we zeven verschillende elementen die variëren van de markt waarin je werkzaam bent tot de mensen met wie je samenwerkt.De 7 professionele elementen:1. Markt2. Organisatiecultuur3. Structuur en manier van werken 4. Leidinggevende5. Team en collega's6. Eigen takenpakket7. Gevoel van welbevinden