Fortuna 2 Werkboek / Druk 2

taal en cultuur van de Romeinen

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789076589954
Verschijningsvorm: Paperback / softback
Auteur: Marijn Backer
Druk: 2
Pagina's: 204
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2006
NUR: Taal HAVO/VWO

Bij de herziening

De doelstellingen van Fortuna zijn bij de nieuwe druk onverkort gehandhaafd. De veranderingen die zijn doorgevoerd zijn de volgende:

-het tekstboek is in full-color uitgevoerd

-het werkboek is een invulwerkboek geworden

-in het werkboek worden achterin per les de leerwoorden herhaald,maar in een andere volgorde

-moeilijke woorden worden in onthoudblokken herhaald.

Inhoud

-les 19: Ceasar in Gallie

-les 20: Caesar dictator

-les 21: Antonius, Cicero en Octavianus

-les 22: Keizer Augustus

-les 23: Keizer Tiberius

-les 24: De keizers Caligula en Claudius

-les 25: Keizer Nero

-les 26: De opstand van de Bataven

-les 27: Pompeji

-les 28: Trajanus: keizer en veroveraar

-les 29: Hadrianus: keizer en kunstminnaar

-les 30: Marcus Aurelius: keizer en filosoof

-les 31: De christenen in het Romeinse rijk

-les 32: De laatste keizers

Achterin het lesboek staat het overzicht zelfstandig naamwoord, overzicht bijvoeglijk naamwoord, naamwoorden met genitivus op [u]-ius[/u] en dativus op [u]-i[/u], overzicht voorzetsels, overzicht voornaamwoorden, overzicht werkwoorden en overzicht van de Latijnse naamvalfuncties.

Lees meer