Vijftig jaar Federa (1959-2009) / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789052352138
Uitgever: Erasmus Publishing

Deel 1 van dit boek biedt een historische schets van vijftig jaar Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen, een koepelorganisatie waarbinnen een belangrijk deel van de Nederlandse biomedische en medisch-wetenschappelijke onderzoekers via hun beroepsverenigingen zijn verenigd. De Federatie werd opgericht in 1959 binnen de context van de internationale heroriƫntatie na de Tweede Wereldoorlog, toen ook Nederlandse onderzoekstradities aansluiting moesten vinden bij de veel grootschaliger Angelsaksische dan de eerdere Duits-continentale organisaties en instituties en tegen de achtergrond van de stormachtige ontwikkelingen binnen de biomedische wetenschappen. Met haar gedurende decennia vermaarde Federatieve Vergaderingen beoogde de Federa multidisciplinaire samenwerking te stimuleren om het in het kleine Nederland aanwezige onderzoekspotentieel zo efficiƫnt mogelijk te kunnen benutten. In de loop van haar geschiedenis verschoof het perspectief richting belangenbehartiging van de medisch-wetenschappelijke onderzoekers, met name met betrekking tot opleidingen en vanaf circa 2000 vooral naar de wet- en regelgeving rond het moderne medisch-wetenschappelijke onderzoek. Zelfregulatie en regelneming werden vanaf toen de speerpunten van het beleid en activiteitenspectrum.

Deze historische beschouwing wordt geflankeerd door een deel 2, waarin vele belangrijke actoren terugblikken op tal van facetten van het medisch-wetenschappelijk onderzoek en de rol die de Federa daarbij speelde. Ook actuele facetten van het biomedische onderzoek passeren daarbij de revue en zelfs wordt voorzichtig gepreludeerd op de toekomstige ontwikkelingen.