De echte dingen

Voorzijde
Achterzijde
Inkijkexemplaar

Niet beschikbaar

ISBN: 9789051799064
Uitgever: Gopher B.V.
Pagina's: 229

Onderwijs draagt wezenlijk bij aan de betekenis van het menselijk bestaan. Daarom is de zoektocht naar de kwaliteit van onderwijs belangrijk. Velen spreken over wat zij ervaren als belangrijk voor de kwaliteit van onderwijs. Maar het gesprek daarover eindigt vaak als een karretje op de zandweg, onder meer omdat het kwaliteitsbegrip zelf niet voldoende zorgvuldig is omschreven. Dit boek verdiept niet alleen voornoemd begrip maar ook verschaft het inzicht in de complexiteit ervan. Meervoudigheid van waarden, perspectieven en belangen is de normale kenschets van de platformen en netwerken waarop en waarbinnen discussies over kwaliteit van onderwijs plaats vinden. Dit besef draagt bij tot de kwaliteit van het gesprek. School, curriculum, docenten en bestel vormen uiteenlopende schaalniveaus waarop kwaliteitsnoties zijn te formuleren.De redacteur en auteurs van dit boek hebben ieder een aanzienlijk deel van hun werkzame leven aan onderwijs gewijd. Dat geldt zelfs al voor de geportretteerde jongen.