Getaltheorie voor beginners

Voorzijde
Achterzijde
Huidige versie niet beschikbaar:

Getaltheorie voor beginners

ISBN: 9789050410496
Uitgever: Epsilon Uitgaven
Auteur: Frits Beukers
Pagina's: 232

De studie van de gehele getallen, de getaltheorie, is een van de oudste takken van de wiskunde. Reeds eeuwenlang is het een gebied met een grote aantrekkingskracht op zowel professionele wiskundigen als vindingrijke amateurs die zich het hoofd breken over allerlei problemen met getallen.In dit boek wordt een systematische inleiding in de getaltheorie gegeven, maar daarnaast wordt ook veel aandacht geschonken aan recente ontwikkelingen zoals die rond de laatste stelling van Fermat, de cryptografie, de ontbinding van zeer grote getallen en het abc-vermoeden. Getaltheorie is een springlevend onderdeel van de wiskunde zoals ook blijkt uit de aandacht die wordt besteed aan onopgeloste problemen. Het boek is bedoeld voor zelfstudie, er wordt veel aandacht gegeven aan het begrijpelijk maken van bewijzen en redeneringen.Frits Beukers is in 1953 geboren te Ankara, studeerde aan de universiteit van Leiden en promoveerde aldaar bij prof. R. Tijdeman. Na een jaar doorgebracht te hebben op het Institute for Advanced Study te Princeton werd hij in Leiden aangesteld als wetenschappelijk medewerker in de wiskunde. In 1986 werd hij benoemd tot universitair hoofddocent aan de universiteit van Utrecht. Van zijn hand verschenen een groot aantal artikelen op het gebied van getaltheorie, differentiaalvergelijkingen en algebraïsche meetkunde. Dr. Beukers is gehuwd en heeft twee dochters. Behalve van wiskunde is hij een groot liefhebber van computers, sterrenkunde, voetbal, schilderkunst, opera- en rockmuziek.