Doeltreffende didactiek (e-book)

directe instructie en differentiatie voor de lerende leraar

Voorzijde
24,50
Direct beschikbaar
Andere versies
+
Bestel
ISBN: 9789046966914
Uitgever: Coutinho
Verschijningsvorm: E-book via Bookshelf
Auteur: Walter Geerts Martine Dijk Mmv Ryanne Tulner
Druk: 1
Pagina's: 175
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2018
NUR: Onderwijs en opvoeding

Ervaren leraren weten intuïtief welke didactische handigheid ze moeten kiezen voor een bepaalde situatie of leerling. Maar hoe pak je het als beginnend leraar aan? Hoe oefen je in de praktijk en reflecteer je tegelijkertijd op de theorie? Doeltreffende didactiek geeft praktische handvatten op het snijpunt van vakinhoud en didactiek. Het boek ondersteunt bij het vormgeven van lessen, geeft nieuwe inzichten en draagt bij aan het ontwikkelen van een eigen identiteit als leraar.

Dit praktische boek kijkt met een didactisch oog naar de werkelijkheid van alledag in de klas en combineert die met de onderliggende theorie. Hoofdstuk 1 van Doeltreffende didactiek zoomt in op de methode van didactisch afkijken: effectieve handelingen van collega's herkennen en vertalen naar je eigen les. In hoofdstuk 2 staat het lesmodel directe instructie centraal. Er worden veel praktische tips gegeven hoe je het model effectief kunt inzetten. In het derde hoofdstuk vind je per lesfase diverse activerende werkvormen gericht op het vergroten van de betrokkenheid van leerlingen. Hoofdstuk 4 over differentiatie biedt diverse handreikingen bij het omgaan met verschillen tussen leerlingen met behulp van de cyclus van waarnemen, begrijpen, plannen en uitvoeren. Tot slot verbindt het vijfde hoofdstuk actuele ontwikkelingen, zoals passend onderwijs, opbrengstgericht werken en gepersonaliseerd leren, met activerende werkvormen, differentiatie en de 21e eeuwse vaardigheden.

Doeltreffende didactiek is geschreven voor studenten van tweedegraads lerarenopleidingen, maar biedt ook verdieping voor studenten van eerstegraads lerarenopleidingen en (startende) professionals in het vo/mbo.

Walter Geerts is lerarenopleider aan de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Martine Dijk is opleidingsco├Ârdinator, ontwikkelaar en docent aan de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool te Groningen. Ryanne Tulner werkt als docent Nederlands op het CSG Liudger in Drachten.