Zoekfilters

Verschijningsjaar
2020 (5)
2009 (3)
2012 (3)
» Toon alle opties (2)
2011 (2)
2013 (2)

(31)

16,90
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 16,06
+
Bestel

Hoezo te oud ?

Ad Morenc || Parthenon

EEN WEGWIJZER BIJ ORIËNTEREN EN SOLLICITEREN(Blurb:) Scherpe waarnemingen en heldere analyses, met de nodige dosis humor. Over het lot dat ons kan treffen vanaf ons 50ste jaar. - Ed Nijpels ‘HOEZO TE OUD?’ is een wegwijzer bij oriënteren en solliciteren voor 50-plussers. Het biedt praktische adviezen, tips & trucs, en beschrijft ook de valkuilen op weg naar een nieuwe baan, een eigen bedrijf of andere zinvolle tijdsbesteding op oudere leeftijd. Het boek is geschreven in de vorm van een g...

15,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 14,25
+
Bestel
22,90
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 21,76
+
Bestel

Zingeving als spel

André Droogers || Parthenon

Het nieuwe boek van de antropoloog André Droogers gaat over de macht die religie uitoefent op haar aanhangers en de spanningen en wantoestanden waartoe dat leidt. In de Nederlandse samenleving een hot topic (Islam, Rooms-katholieke kerk).Geloof, twijfel en ongeloof zijn van oorspong religieuze spelvormen. Religie, of die nu wordt beoefend in een kerk, moskee, synagoge of tempel, is een spelen met antwoorden op levensvragen. Dat spel wordt met ernst gespeeld, want het gaat om serieuze vragen ...

29,90
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 28,41
+
Bestel

Handboek jongeren en religie

Hardback || Monique van Dijk-Groeneboer || Parthenon

>> Bij aanbieding: geleverd met A-korting vanaf 3 ex. (met RvR)Na lange tijd weer een nieuw handboek over jongeren en religie; met actueel onderzoek, best practices, tips en contactadressen - Voor het eerst is ook de situatie van moslimjongeren in Nederland in kaart gebracht!Flaptekst:Zappers, relishoppers, legobouwers. Jongeren in Nederland; je ziet ze nauwelijks nog in de kerk of de moskee. Toch zijn ze wel degelijk bezig met zingeving en religieuze activiteiten. Ze bewegen zich in diffuse ...

39,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 37,05
+
Bestel

Een zuivere toon

Nietzsches Also sprach Zarathustra als voorstudie tot een nieuw bruiloftslied

Paperback || Gaila Pander || Parthenon

Hoe wil 'Also sprach Zarathustra', een geschrift dat Nietzsche als zijn hoofdwerk beschouwde, gelezen worden? Kan de lezer doordringen in deze werveling van beelden, parabels, liederen en profetisch gestemde toespraken?

Nietzsches gebruik van beelden herbergt een zekere logica die nieuw licht werpt op de bekende thema's uit zijn denken: de verkondigde dood van God, de leer van de Übermensch, de wil tot macht en de eeuwige wederkeer.

Nietzsche schreef deze symfonie in woorden in een queeste n...

12,90
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 12,26
+
Bestel

Om naar u te luisteren / druk 1

Parthenon

“Een uitmuntend voorbeeld van goed presentiepastoraat."In Nederland zijn veel ouderen ondergebracht in een verpleeghuis, ziekenhuis of hospice. Het gaat om mensen die uit hun gewone doen zijn gebracht: de vanzelfsprekendheid van hun leven is verdampt. Vanwege hun geestesgesteldheid is contact uiterst moeizaam. Gebruikelijke gesprekstechnieken en antwoorden op vragen over lijden en dood zijn daarom niet bruikbaar in het zogenaamde 'presentie-pastoraat'.In waaier van 26 gesprekken laat Pastor ...

24,90
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 23,66
+
Bestel

Zelf zorgen voor je ziel / druk 1

Paperback || Parthenon

57 spirituele centra in Nederland onderzocht op hun aanbod en succes.De interesse voor nieuwe spiritualiteit gaat niet voorbij aan het christelijke erf. Op de spirituele markt zijn ook veel christelijke aanbieders actief, zoals vrijzinnig-protestantse bezinningshuizen en centra die verbonden zijn aan een klooster. Daar verdiepen meestal hoogopgeleide cursisten zich in God, geloof en hun innerlijke kern: een workshop 'familieopstellingen' staat hier harmonieus op het programma naast 'Goede Wee...

39,90
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 37,91
+
Bestel

God is op. Paulus, profeet van het wereldeinde. Een agnostisch commentaar op zijn brieven.

Paperback || Willem van Hoorn || Parthenon

Paulus wordt traditioneel beschouwd als de grondlegger van het christendom omdat zijn brieven de oudste christelijke geschriften zouden zijn. Tegen dit versteende beeld van de reizende apostel neemt historisch-psycholoog Willem van Hoorn stelling door hem voluit te plaatsen in zijn eigen tijd. Een periode waarin het Jodendom zich in een ernstige crisis bevond. Farizeeërs, Sadduceeërs, Essenen, Zeloten en Therapeuten bestreden elkaar heftig over de juiste betekenis van teksten uit het 'Oude ...

24,90
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 23,66
+
Bestel

Gnostische en esoterische evangelien / druk 1

Paperback || Gerard Luttikhuizen || Parthenon

Eeuwenlang lagen in de Egyptische woestijn op verschillende plaatsen evangeliën en andere 'geheime boeken' verborgen: esoterische en gnostische geschriften die stammen uit de tweede tot vierde eeuw. Een aantal werd in de vorige eeuw teruggevonden. Een Geheim Boek van Johannes, het Evangelie van de Waarheid,

de evangeliën van Thomas, Maria Magdalena, Filippus en ook een meer recente vondst: het Evangelie van Judas.

Gerard Luttikhuizen geldt internationaal als expert op het gebied van de anti...

9,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 9,45
+
Bestel

Blokje leert zich beheersen / Druk 2

Islamitisch lees- en doeboekje

Paperback / softback || Saïda Franken || Parthenon

Blokje worstelt met een gevoel, hij is namelijk snel boos. Door het verhaal leren de kinderen door middel van een wijsheid uit de Soenna van onze Profeet, vrede zij met Hem, hoe je met die emotie omgaat.