Goede stille week / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789077219607
Uitgever: FortMedia Uitgeverij

GOEDE STILLE WEEK, een denk- en doeboekje voor iedereen die individueel of met anderen toeleeft naar Pasen. We vieren het met Halleluja en gezang, met paasvuur en paaskaars. Er is vreugde alom. Maar we moeten wél eerst door de Goede of Stille Week heen!Dit boekje nodigt ons daartoe uit met actieve meditaties, voor elke dag één.We proberen ons een voorstelling te maken van de lijdensweg van Jezus. Hij is door het lijden heen gegaan. Hij heeft de dood overwonnen om ons volheid van leven te geven. En zo zal de dood niet het laatste woord hebben want Hij trekt met ons op, trekt ons méé in Zijn vreugdevolle Verrijzenis.Wat betekent dat in ons leven van alledag? We kijken naar veelzeggende illustraties we laten ons inspireren door krachtige haiku's op transparantjes we ervaren het levengevende effect van waterkringen we praten over de bijgevoegde meditaties we doen ook iets: bij elke dag zoeken we een attribuut dat daarbij past en zo maken we allemaal ons eigen Paasmonumentje.Je begrijpt het al: met dit boekje heb je iets unieks in handen:een heel persoonlijke manier om toe te leven naar Pasen.Je zult het echt ervaren: Pasen wordt dit jaar heel anders!