Easycratie / druk 1

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789052617022
Uitgever: Boom

In grote, logge organisaties heerst vaak een verstikkende bureaucratie, die het onmogelijk maakt om de grote vraagstukken op te lossen. Er zijn genoeg mensen die de oplossingen hebben, maar zij worden nog al te vaak belemmerd door regels,hiërarchieën en een gebrek aan samenwerking. Dat moet en kan anders: vervang de bureaucratie door de easycratie!De easycratie is een netwerk van professionals, dat naast de traditionele bureaucratieën een steeds machtiger en invloedrijker bolwerk wordt. En dat uiteindelijk zelfs de bestaande bureaucratie zal dwingen ook easycratisch te worden.Easycratie roept op tot een nieuwe manier van werken, organiseren én samenwerken die dwars door bestaande organisatiestructuren heen gaat. Het laat zien hoe je samen met andere bevlogen professionals het verschil kunt maken, ongeacht je plaats in de traditionele hiërarchie. Je hoeft niet eerst CEO ofminister-president te worden om dingen te kunnen verbeteren. Je moet er alleen voor zorgen dat je de juiste spelregels kent. Want van boven naar beneden werkt anders dan van beneden naar boven.Martijn Aslander geeft lezingen over onderwerpen als de netwerksamenleving, web 2.0, het slim delen van kennis, collectieve intelligentie en zwermen; dé ingrediënten van de easycratie.Erwin Witteveen is een journalist/publicist die met humor en diepgang ingewikkelde zaken in heldere taal opschrijft.Hij schrijft voor vakbladen op het gebied van marketing en management.