Onmogelijk geluk

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789035111790
Uitgever: Bert Bakker
Auteur: Jean Pierre Rawie

'Interieur'In dit met boeken volgestouwd vertrekheb ik steeds minder anderen van node,met al mijn aan de dood ontstegen dodeniedere nacht stilzwijgend in gesprek.Bij wie is wat ik liefheb nog in trek?Het meeste is al eeuwen uit de mode.Van wat ik deed, uit nood of om den brode,Rest enkel de grandeur dan het echec.Maar ook al bood het leven nog zoveelwaar ik mijn tanden op heb stukgebeten, éen regel, en de wereld raakt vergeten,éen rijm, en het verscheurd heelal wordt heel:alleen achter mijn schrijftafel gezetenheb ik opnieuw aan heel de schepping deel.