Oefentherapie bij rugaandoeningen / Druk 2

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789034199683

Pagina's: 207

Oefentherapie bij rugaandoeningen biedt de praktiserende kinesitherapeut in de eerste plaats een overzicht van de literatuur over de behandeling van rugpijn met behulp van actieve oefentherapie.In het eerste deel werken de auteurs een aantal begrippen uit met betrekking tot oefentherapie. Ze situeren het concept lumbopelvische stabiliteit en motiveren het belang van de kwaliteit ervan binnen dagelijkse houdingen en activiteiten. De verschillende componenten die bijdragen tot deze stabiliteit worden uitgewerkt.Er wordt dieper ingegaan op alle mogelijke articulaire, myogene, neurogene, psychosociale disfuncties en motorischecontorledisfuncties die zich kunnen manifesteren. Deze disfuncties worden vervat in een klinisch redeneermodel van waaruit vervolgens een ge ividualiseerd oefenprogramma opgesteld kan worden. Naast een wetenschappelijke achtergrond bij de keuze van de oefeningen vindt de lezer in dit boek een ruim aanbod van voorbeelden van oefeningen die bruikbaar zijn tijdens de revalidatie van veelvoorkomende rugaandoeningen.In het tweede deel werken de auteurs stap voor stap een algemeen revalidatieschema uit dat als leidraad kan dienen bij zowel preventieve als therapeutische interventies. Dit algemene schema is ook de basis voor meer ge ividualiseerde oefenprogramma's. Deze specifieke toepassingen worden in het laatste deel beschreven, waarin een behandeling van een aantal casussen gedetailleerd besproken wordt. Meer dan 120 foto's van oefeningen uit de praktijk vormen een praktische leidraad tijdens de revalidatie van pati en.De auteursLieven Danneels en Bart Vanthillo zijn kinesitherapeuten die dagelijks bezig zijn met pati en met rugaandoeningen. In Oefentherapie bij rugaandoeningen bundelen ze hun ervaring en kennis.Lieven Danneels promoveerde in 2001 tot doctor in de Motorische revalidatie en Kinesitherapie aan de Universiteit Gent met als onderwerp Evaluation and Rehabilitation of Functional Lumbopelvic Stability. Sinds 2003 is hij voltijds docent aan de UGent, vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie. Zijn interessedomein is de musculoskeletale revalidatie.Zowel zijn klinische expertise als onderzoeksdomein situeert zich binnen de rugrevalidatie. In dit domein heeft hij meer dan 80 internationale en nationale publicaties op zijn naam en behaalde hij enkele wetenschappelijke onderscheidingen.Bart Vanthillo studeerde in 1991 af aan de UGent als licentiaat in de Motorische revalidatie en Kinesitherapie. Hij specialiseerde zich vervolgens in de orthopedische manuele therapie. Hij is sinds 1991 als praktijkassistent verbonden aan de opleidingRevalidatiewetenschappen en Kinesitherapie van de UGent, waar hij lesgeeft in het domein van de musculoskeletale kinesitherapie. Sinds 1996 is hij ook kerndocent aan de postgraduaatopleiding Orthopedische manuele therapie van de UGent.Als zelfstandig kinesitherapeut is hij sinds 1991 dagelijks bezig met manuele therapie bij rug- en nekpati en. Hij komt er in contact met een ruim aanbod van rug- en nekproblemen.