Een duidelijke kijk op kanker / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar

Een duidelijke kijk op kanker is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over kanker.Kanker is een ziekte met een ingewikkeld verloop en een complexe behandeling. Vaak hebben patiënten en hun naasten heel wat vragen over deze ziekte. Kennis over de ziekte en de behandeling is nochtans erg belangrijk.Stap voor stap lees je in dit boek wat kanker precies is, hoe vaak de ziekte voorkomt, hoe en waarom ze in het lichaam ontstaat en hoe een tumor groeit en welke gevolgen dat heeft.Ook klinische aspecten, zoals de diagnosestelling, de vooruitzichten voor de patiënt en de huidige en toekomstige behandelingsmethoden, worden besproken.Uiteindelijk komen het huidige wetenschappelijke kankeronderzoek aan bod en de stand van zaken van de nieuwste kennisontwikkelingen.In het laatste hoofdstuk krijg je een bondig en gericht antwoord op een aantal veelgestelde vragen over kanker.Dit mooi geïllustreerde boek is bijzonder toegankelijk geschreven en bevat een verrassend aanbod van wetenswaardigheden over het leven en over de gevolgen van een cel die in het lichaam ontspoort.Extra informatieEen deel van de opbrengst van dit boek gaat naar de Stichting tegen Kanker.Over de auteurProf. dr. Filip Lardon is hoogleraar aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit Antwerpen en diensthoofd van het Laboratorium van Kankeronderzoek en Klinische Oncologie. Met zijn kankeronderzoeksteam gaat hij op zoek naar nieuwe inzichten in het ontstaan, de groei en de behandeling van tumoren. Daarnaast geeft hij verschillende voordrachten over kanker en zette hij een antirookproject voor jongeren op. Voor zijn informatie- en sensibiliseringscampagnes werd hij bekroond met de Prijs Dienstverlening van de Universiteit Antwerpen.