Wegwijs in de thuisverpleging

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789034194121

Auteur: Sam Cordyn, Ann Dobbelaere, Bram Fret, Anne-Mie Gheeraert, Ilse Gorisson, Luc Heirstrate, Myriam Polfliet, Hendrik van Gansbeke & Renild Wouters
Pagina's: 128

Wegwijs in de thuisverpleging biedt een antwoord op verschillende vragen waarmee de verpleegkundigen geconfronteerd worden en is bedoeld voor studenten verpleegkunde in de hogescholen en het hoger beroepsonderwijs.Wat zijn de belangrijkste evoluties in de thuisverpleging? Hoe wordt thuisverpleging gefinancierd? Wat zijn de mogelijkheden om als thuisverpleegkundige te werken? Wat is de eigenheid van de thuisverpleging? Wat is de plaats van de thuisverpleging binnen het huidige zorglandschap?Al deze vragen worden beantwoord met  theoretische uitweidingen over de regelgeving en voorzieningen in de thuisverpleging en worden dan geĂ¯llustreerd met concrete casussen uit de dagelijkse praktijk.Verder wordt ingegaan op specifieke evoluties en trends in de thuisverpleging, de samenwerking met andere actoren in de zorg, de competenties waarover je moet beschikken om als thuisverpleegkundige te werken en de structuren waarin je aan de slag kunt.Zo krijgt de lezer een duidelijk beeld van wat het precies betekent een thuisverpleegkundige te zijn.Over de auteurs