Revalidatiepsychologie / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar

Dit boek over revalidatiepsychologie belicht de talrijke psychologische processen die inherent zijn aan de revalidatie van mensen met een lichamelijke en/of neurocognitieve aandoening.Een aantal aspecten daarvan behoren tot het werkdomein van de klinisch psycholoog of de neuropsycholoog. Dit boek is vooral bedoeld voor alle andere hulpverleners in de revalidatiesetting zoals artsen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten en maatschappelijk werkers.Als hulpverlener moet je immers de nodige kennis en vaardigheden bezitten om te kunnen omgaan met de psychologische fenomenen die het verloop en de uitkomst van de revalidatie sterk kunnen beïnvloeden.Het boek omvat zes delen die thematisch samenhangende hoofdstukken groeperen, gaande van revalidatie in biopsychosociaal perspectief, de revalidant als mens, de revalidant en zijn familie, de werkrelatie tussen hulpverlener en revalidant, het revalidatieproces en ten slotte de hulpverlener zelf. De hoofdstukken in deze delen worden telkens samengevat met als afsluiting praktische take home messages en een literatuurlijst.Over de auteursBeide auteurs zijn werkzaam in het academisch onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de revalidatiepsychologie.Eric Kerckhofs is hoogleraar in de neurologische revalidatie en de revalidatiepsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij maakt ook deel uit van de onderzoeksgroep voor cognitieve psychologie. Zijn onderzoekthema's omvatten onder meer de levenskwaliteit van patiënten met centraalneurologische aandoeningen en hun mantelzorgers, cognitieve disfuncties bij mensen met de ziekte van Parkinson en burn-out bij hulpverleners.Christophe Lafosse is doctor in de psychologische wetenschappen met specialisatie in de klinische neuropsychologie. Hij is klinisch neuropsycholoog en directeur strategie en wetenschappelijk beleid aan het Revalidatieziekenhuis RevArte in Edegem. Op onderzoeks- en onderwijsvlak is hij als gastprofessor verbonden aan de KULeuven, de Vrije Universiteit Brussel en Lessius Antwerpen. Hij is medeoprichter en -coördinator van de Interuniversitaire Postacademische Vorming Klinische Neuropsychologie en voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie. Zijn onderzoeksthema's bevinden zich in het domein van de klinisch-neuropsychologische diagnostiek en behandeling.