Het gezondheidsprofiel / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar

Het gezondheidsprofiel helpt kinesitherapeuten om de anamnese zo te structureren dat een duidelijk gezondheidsprofiel opgesteld kan worden.De kans dat de kinesitherapeut een patiënt met een gezondheidsprobleem kan helpen is in grote mate gebaseerd op een professionele beoordeling van de klachten die de patiënt beschrijft.In het anamnesegesprek probeert de therapeut inzicht te krijgen in mogelijke oorzakelijke en onderhoudende factoren van de aandoening waarvoor zorg gevraagd wordt.Het gezondheidsprofiel houdt niet alleen rekening met de biomedische aspecten van het probleem, maar in belangrijke mate ook met de cruciale psychosociale dimensies. De manier waarop een persoon het gezondheidsprobleem beleeft en ermee omgaat, leert de therapeut hoe herstel kan ontsporen en klachten langer gaan duren.In praktijkgerichte hoofdstukken beschrijven experts hoe de kinesitherapeut dit gezondheidsprofiel nuttig kan gebruiken, hoe het een belangrijk onderdeel van het elektronisch kinesitherapeutisch dossier kan worden, op welke manier het omschrijven van een gezondheidsprofiel de communicatie tussen huisarts en kinesitherapeut kan verbeteren en wat de mogelijke juridische consequenties van deze dossiervorming zijn.Aan de hand van concrete voorbeelden van gesprekken tussen therapeut en patiënt bieden de auteurs herkenbare probleemstellingen aan uit de klinische praktijk.Over de auteursHet gezondheidsprofiel kwam tot stand onder redactie van Peter Vaes (kinesitherapeut en manueel therapeut UZ Brussel, hoogleraar Revalidatiewetenschappen, Kinesitherapie en Manuele Therapie aan de faculteiten Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie en Geneeskunde & Farmacie, Vrije Universiteit Brussel), Eric Kerckhofs (hoogleraar Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, Neurologische Revalidatie en Revalidatiepsychologie, faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie, Vrije Universiteit Brussel) en David Beckwée (kinesitherapeut, assistent en doctoraalstudent opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie, Vrije Universiteit Brussel) en in samenwerking met gastauteurs met expertise op het vlak van de beroepspraktijk kinesitherapie, de huisartsgeneeskunde, de informatiseringsprocessen en de deontologie.