Frans in het ziekenhuis / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar

Frans in het ziekenhuis. Le français pour le personnel hospitalier heeft één doelstelling: de communicatie tussen verplegend personeel en Franstalige patiënten gemakkelijker maken in een zo kort mogelijke tijd.De focus ligt op spreekvaardigheid. De lessen worden opgebouwd rond twee vragen: Wat zeg ik in een concrete situatie? en Hoe zeg ik het?De eerste vijf lessen behandelen de zaken die bij elke ziekenhuisopname voorkomen: het onthaal van de patiënt en zijn familie of vrienden, de verzorging, het brengen van de maaltijden, het wassen van de patiënt en het opmaken van het bed, het afnemen van een onderzoek.In de volgende zes lessen worden specifieke ziekenhuisafdelingen onder de loep genomen: de kraamkliniek, de dienst pediatrie, chirurgie, spoed, interne ziekten, geriatrie, psychiatrie en de sociale dienst.Het slechtnieuwsgesprek vormt de afsluiter van het boek.De woordenschat van de verschillende lessen wordt via doordachte dialogen en afwisselende oefeningen met toenemende moeilijkheidsgraad aangereikt. Op het einde van elk les vindt de student een overzicht van de vaardigheden die hij verworven heeft.Extra informatieHet boek biedt een maximale flexibiliteit: je kunt de cursus in 60 of 20 uur doornemen, met of zonder docent.Een korte didactische handleiding verklaart de werkwijze voor een lessenpakket van 60 en van 20 uur.In Grammaire pratique vindt de student de strikt noodzakelijke grammatica voor verpleegkundigen.De oplossingen van de oefeningen zijn te downloaden op www.standaarduitgeverijprofessional.be/downloads.Over de auteurCatherine Dubois is een docente Frans van Zwitserse origine. Ze doceerde Frans voor verpleegkundigen aan het Hoger Instituut voor Talen en Economie (Hitek) in Kortrijk en gaf daarna korte intensieve taaltrainingen aan het Hoger Instituut voor Verpleegkunde-Vroedkunde (HIVV). Haar studenten kwamen uit verschillende disciplines: vroedkunde, kinderverpleegkunde, sociale, psychiatrische en geriatrische verpleegkunde of optie ziekenhuis. Daarnaast gaf ze ook algemeen Frans in het volwassenenonderwijs.Frans in het ziekenhuis is de vrucht van haar samenwerking met een groot aantal deskundigen uit ziekenhuizen in heel België en met stagiairs in de verpleeg- en vroedkunde.