Inleiding in zorgverbreding en orthodidactiek (e-book)

Voorzijde
29,95
Direct beschikbaar
+
Bestel
ISBN: 9789006580648
Uitgever: Thieme Meulenhoff bv
Auteur: Dulk, Cor den
Bestandstype: E-book via Bookshelf
Druk: 15
Pagina's: 225

Door bundeling van krachten en specialismen is een boek tot stand gekomen dat de stand van zaken van het zorgverbredend primair onderwijs op een overzichtelijke en toegankelijke wijze weergeeft voor pabo-studenten, cursisten van de opleiding speciale onderwijszorg, remedial teachers, interne begeleiders en leraren primair onderwijs. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met verwerkings- en verdiepingsmogelijkheden plus een overzicht en korte beschrijving van relevante websites. Veel concrete voorbeelden, casusgevallen, tabellen, schema's en cartoons maken het boek tot een gemakkelijk toegankelijk studieboek op het gebied van zorgverbreding, orthodidactiek, remedial teaching en interne begeleiding. Recensie(s) In dit studieboek, bestemd voor de lerarenopleidingen, gaan de auteurs uit van een continuum van zorg voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden. Ze sluiten aan bij het vigerende onderwijsbeleid dat wil voorkomen dat deze leerlingen in aparte scholen worden opgevangen. De basisschool is al een aantal jaren bezig met het beleidsprogramma Weer Samen Naar School. Van leraren wordt verwacht dat ze in staat zijn professioneel om te gaan met differentiaties in leer- en leefgroepen. De orthodidactiek als gespecialiseerde, hulpverlenende zorg moet de leraar de onderwijsvaardigheden geven om zorgverbreding in de praktijk van het onderwijzen een duidelijke plek te geven. Het is verheugend dat de auteurs een nauwe relatie tussen het gespecialiseerd opvoeden en de orthodidactiek vooronderstellen. Afzonderlijk wordt ingegaan op het omgaan met verschillen in de klas. Terecht leggen de auteurs de nadruk op het belang van het pedagogisch klimaat: hoe hanteer je de ruimte, de regelstructuur en de tijdsindeling als opvoedingsmiddel, pas je bewust en met nadruk opvoedend handelen toe in een planmatige gedifferentieerde onderwijs-opvoedingssituatie.